Screening kan give både tryghed og ængstelse – eksempelvis ved screening for Downs syndrom.

Stine Lou; Katja Dahl; Niels Uldbjerg
Det er nu ti år siden, Sundhedsstyrelsen udsendte nye retningslinjer for fosterdiagnostikken. Dermed sikredes et landsdækkende og ensartet prænatalt tilbud til alle gravide kvinder, herunder et tilbud om førstetrimestersrisikovurdering for Downs syndrom. Tilbuddet blev modtaget godt, og i dag deltager næsten 93 % af de danske gravide. En nyligt publiceret undersøgelse viste endvidere, at 97 % havde en positiv holdning til risikovurderingen.

Formålet med denne statusartikel er – med screening for Downs syndrom som eksempel – at sætte fokus på de individuelle konsekvenser af screening. Vi adresserer i denne artikel screeningstilbuddet, som det ser ud for størstedelen af den gravide befolkning – nemlig dem, der får et negativt eller et falsk-positivt screeningsresultat – og spørger: Hvad betyder tilbuddet om screening for Downs syndrom for gravides oplevelse af tryghed og ængstelse?

Download Screening kan give både tryghed og ængstelse_ugeskr_laeger_2014.pdf

Screening kan give både tryghed og ængstelse – eksempelvis ved screening for Downs syndrom.

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2014
Udgiver Ugeskr Læger 2014;176:1122-5.

Kontaktperson

Stina Lou

Stina Lou

+45 7841 4364

stisoe@rm.dk

Forfattere

Stina Lou