LUP Somatik 2013

Simone Witzel; Jens Thusgård Hørlück; Jon Hadsund
Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser bliver gennemført en gang om året på de somatiske hospitaler for indlagte og ambulante patienter. De regionale rapporter viser undersøgelsens resultater for 2013 på afsnits-, afdelings-, hospitals-, regions- og diagnoseniveau. I alt har 8.439 indlagte patienter (59 %) og 19.337 ambulante patienter (59 %) besvaret et spørgeskema. Generelt er de indlagte patienter mindre positive end de ambulante patienter. Patienternes svar peger fx på, at der er udviklingspotentiale indenfor kvaliteten af den skriftlige information, modtagelsen på afdelingen og oplevelsen af om patienten får en kontaktperson med særligt ansvar. Desuden er 12 pct. af de indlagte patienter utrygge ved at skulle hjem fra afdelingen.

Læs rapporterne på www.rup.rm.dk.

Læs rapporterne fra undersøgelsen

Udgivelsesform Rapporter
År 2014
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Kontaktperson

Simone Witzel

+45 4042 7144

simwit@rm.dk

Forfattere

Jens T. Hørlück; Simone Witzel Jon Hadsund