Evaluering af projekt for udvikling af kommunal rehabilitering til borgere med kronisk sygdom ifølge forløbsprogrammerne for KOL,T2DM og AKS i Skanderborg, Favrskov og Silkeborg Kommune - midtvejsevaluering

Dorte Brandt Svendstrup; Lisbeth Ørtenblad; Jens Hansen
En stigende andel af befolkningen lider af kroniske sygdomme. I Region Midtjylland er der udviklet forløbsprogrammer, som beskriver en tværfaglig og koordinerede ydelse, der skal sikre en forbedret indsats for borgere med kroniske lidelser. I Silkeborg, Skanderborg og Favrskov kommuner har man udvikling et rehabiliteringsforløb, som følger anbefalingerne for den kommunale del af forløbsprogrammerne. Forløbet skal give borgere med kroniske sygdomme mulighed for at opnå øget kvalitet i hverdagslivet. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har netop afsluttet en midtvejsevaluering, hvis resultater kan findes i to rapporter her. I rapporterne beskrives deltagernes vurdering og udbytte, effekt af forløbende samt praktiserende lægers vurdering af rehabiliteringsforløbet.

Download Rapport_2013_rehabilitering_Silkeborgklyngen.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2013
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 43 sider

Kontaktperson

Lisbeth Ørtenblad

+45 6130 4655

lisoert@rm.dk

Forfattere

Lisbeth Ørtenblad; Jens Hansen Dorte Brandt Svendstrup