Gang i Danmark - Evaluering af et partnerskab

Stina Lou
Der har gennem de seneste år været et stigende fokus på partnerskaber og på samarbejde på tværs af organisationer. I denne rapport evalueres projektet Partnerskabet Gang i Danmark, hvor idræts- og patientforeninger samarbejder om at skabe fokus på fysisk aktivitet i otte udvalgte modelkommuner.

Evalueringen er en dokumentation af det konkrete partnerskabsprojekt, men også en vurdering af hvordan dette projekt kan bruges fremadrettet i forhold til udvikling af eksisterende og etablering af nye partnerskaber. I evalueringen undersøges, hvordan partnerskaber bliver en win-win situation.

Download Evalueringsrapport_Gang i Danmark.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2010
Udgiver Center for Folkesundhed
Længde 114 sider

Kontaktperson

Stina Lou

Stina Lou

+45 7841 4364

stisoe@rm.dk

Forfattere

Stina Lou