TrialPartner

TrialPartner er en webbaseret forskningsportal. Den har vi udviklet i Datamanagement for at imødekomme de krav, ønsker og problemer, som vi igennem en årrække er stødt på i forskningsmiljøerne i relation til databehandling.
Portalen er derfor et af vores væsentligste værktøjer.

Databehandlingen forenkles med Trialpartner, der blandt andet understøtter randomisering og elektroniske case report forms (ECRF). Sidstnævnte er indrettet til at minimere fejlkilder i de indtastede data ved eksempelvis at advare ved indtastning af unormalt høje værdier. Logistisk er systemet også behjælpeligt med at holde styr på for eksempel rettidig opfølgning på indrullerede patienter, ligesom data undervejs i forløbet kan hentes frem til brug i projektet.

Projektstatus Afsluttet

Projektleder

Louise Næser Lindequist

Projektmedarbejdere