HEART-projektet

SPARK-parken ved MarselisborgCentret i Aarhus indgår som 'demonstration site' i EU Horizon 2020 projektet: the HEART project - HEAlthier Cities through Blue-Green Regenerative Technologies.

Projektgruppen er Louise Sofia Madsen, Jan Sau Johansen og Claus Vinther Nielsen. 

Det overordnede formål er, at undersøge i hvilken udstrækning folkesundheden kan forbedres gennem ’blå-grønne’ løsninger i byerne, ved hjælp af ny teknologi og sammenligning på tværs af data fra Danmark, Serbien og Grækenland.

Det forberedende projektarbejde er nu snart på plads, og fra august 2022 og et-1,5 år frem indsamles data på tværs af kliniske, miljømæssige, sociale og økonomiske indikatorer.

De kliniske data indsamles på fire diagnosegrupper: hjertesygdom (n=50), metaboliske sygdomme (n=75), lungesygdom (KOL) (n= 30) og mental sygdom (n=30).

Patientgruppen på i alt 185 deltagere randomiseres således at halvdelen får interventionen. Disse rekrutteres efter planen fra rehabiliteringsorganisationer på MarselisborgCentret.

Der indsamles tre typer af kliniske data: fra werables, fra selvrapporterede spørgeskema, og fra biomarkører målt i klinikken, herunder blodprøver.

Deltagerne inkluderes i en tre måneders periode, hvor de instrueres til at de 2-3 gange om ugen skal komme i SPARK parken i 45-75 minutter per gang, hvoraf minimum halvdelen af tiden skal være aktiv (ikke stille siddende). 

Det samlede resultat på baggrund af projektet skal understøtte og fremme politisk beslutningstagning indenfor EU, i henhold til korrekt håndtering af teknologier baseret på ’blå-grønne’ løsninger i byerne, der også relaterer sig til adfærdsændringer på individuelt- og befolkningsniveau.

Projektstatus Aktiv

Projektleder

Projektmedarbejdere