Sammen om hjertesygdom – et metodekombinerende projekt om social ulighed i sundhed blandt hjertesyge og deres pårørende

Et stigende antal danskere lever med hjertesygdom. Hjertesygdom påvirker ofte hele familien, og støtte fra pårørende har stor betydning for hjertesyges mulighed for at opnå godt helbred og god trivsel. Men rollen som pårørende kan være belastende, og der er behov for viden om, hvordan sundhedsvæsnet kan støtte ’det gode liv med hjertesygdom’ for hjertesyge og pårørende.  Projektet ’Sammen om hjertesygdom’ vil give ny viden om hjertesyge og deres pårørende.

Projektet består af fire arbejdspakker: 

  • Arbejdspakke 1 undersøger sociale forskelle i sundhed og trivsel blandt hjertesyge med pårørende samt beskriver dem, der har vanskeligt ved at navigere i sundhedsvæsenet. 
  • Arbejdspakke 2 undersøger sociale forskelle i sundhed og trivsel blandt pårørende til hjertesyge samt beskriver pårørende i særlig risiko for dårlig sundhed og trivsel. 
  • I arbejdspakke 3 undersøges oplevelsen og håndteringen af hverdagslivet og mødet med sundhedsvæsenet blandt hjertesyge og pårørende, som har en risikoprofil vurderet ud fra sociale karakteristika og sundhedsvaner. 
  • I arbejdspakke 4 udvikles og afprøves en indsats, der har til formål at sikre livskvalitet og trivsel blandt hjertesyge og pårørende med risikoprofil. Projektet anvender forskellige videnskabelige metoder. 
I arbejdspakke 1 og 2 anvendes data fra Region Midtjyllands store spørgeskemaundersøgelse "Hvordan har du det?". Arbejdspakke 3 og 4 bygger på kvalitative metoder som interview og observation.

Viden fra projektet kan lede til målrettede, virkningsfulde indsatser til hjertesyge og pårørende samt øget lighed i sundhed. Indsatserne skal medvirke til at sikre gode liv og reducere risikoen for tilbagefald, udvikling af følgesygdomme og/eller andre kroniske sygdomme. For de pårørende skal indsatserne både støtte dem i deres rolle som pårørende og mindske risikoen for, at de selv bliver syge.

Projektet er 3-årigt med start november 2019, og det er finansieret af Karen Elise Jensens Fond.
Projektstatus Aktiv
Afslutning 2025