Ph.d.-projekt: Rehabilitering i en ny kontekst: Sundhed, Park, Aktivitet, Rehabilitering & Klima (SPARK)

Det overordnede formål med denne ph.d.-afhandling var, at undersøge personer med nedsat funktionsevne og sundhedsprofessionelles erfaringer med og opfattelser af at udvide rammen for rehabilitering. Hensigten var at etablere en praksisbaseret forståelse for hvordan urbane grønne områder og ’Community-based Rehabilitation’ (CBR) kan bidrage til fremtidens rehabiliterings-praksis.

Denne afhandling består af fire artikler: en systematisk litteratur gennemgang og tre empiriske artikler. Den anvendte metodologi var Interpretive Description ledsaget af social praksis teori som den overordnede ramme suppleret af teori inden for organisationskultur. De empiriske artikler er baseret på kvalitative data genereret i samarbejde med tre rehabiliteringscentre placeret på MarselisborgCentret, Region Midtjylland.

Artiklerne II og III tager afsæt i data fra et fem måneders etnografisk feltarbejde (deltager-observationer, photovoice og interviews) og artikel IV er baseret på fokusgruppeinterviews. I alt deltog 116 personer i rehabiliteringsforløb og 28 sundhedsprofessionelle i afhandlingen.

Professor Claus Vinther Nielsen og Seniorforsker Charlotte Handberg, udgør ph.d.-projektets vejlederteam. 

Ph.d.-projektet tager afsæt i demonstrationsprojektet SPARK (Sundhed, Park, Aktiviteter, Rehabilitering og Klima). SPARK er placeret i det nationale rehabiliteringscenter MarselisborgCentret, som er en urban grøn rehabiliteringspark under konstruktion, der tilbyder innovative omgivelser for udvikling af nye rehabiliterings-løsninger.

SPARK er udover også at være en klimatilpasningsløsning, baseret på WHO’s strategi CBR, med integrerede oplevelser i uderummet. CBR indsatser er karakteriseret ved både at støtte mennesker i rehabiliteringsforløb til at opnå optimal funktionsevne, og også understøtte nedbrydning af samfundsmæssige barrierer samt udvikling af inkluderende omgivelser for mennesker med nedsat funktionsevne.

Resultaterne i denne afhandling kan guide rehabiliterings-praksis med henblik på at anvende en kombineret tilgang, hvor de iboende forskelligheder i konventionelle indendørs og urbane grønne rehabiliteringskontekster anvendes som komplementære snarere end modstridende bidrag.

Resultaterne kan bidrage til udviklingen af en rehabiliterings-praksis, hvor urbane grønne rehabiliteringskontekster og CBR strategier anvendes som ressourcer til at understøtte og vejlede personer i et rehabiliteringsforløb og til at understøtte disse personer i deres daglige liv under og/eller efter rehabilitering.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2021

Projektleder