Ph.d.-projekt: Rehabilitering i en ny kontekst: Sundhed, Park, Aktivitet, Rehabilitering & Klima (SPARK)

Dette ph.d.-projekt undersøger potentialer forbundet med rehabilitering i en udendørs kontekst med forankring i lokalsamfundet, med det formål at styrke funktionsevnen hos mennesker med nedsat funktionsevne. Ved at involvere mennesker i rehabiliteringsforløb og sundhedsprofessionelle i forskningsprocessen genereres viden, der kan omsættes til handling i praksis. Med brug af etnografisk feltmetode er data produceret i samarbejde med tre rehabiliteringsinstitutioner i Aarhus Kommune. Ph.d.-projektet er forankret i DEFACTUM, CePR (Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning), og Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed. Professor Claus Vinther Nielsen og Seniorforsker Charlotte Handberg, udgør ph.d.-projektets vejlederteam. 

Ph.d.-projektet tager afsæt i demonstrationsprojektet SPARK (Sundhed, Park, Rehabilitering og Klima), og gennemføres som fire delstudier. SPARK er en innovativ arena i omgivelserne omkring MarselisborgCentret, baseret på WHO’s strategi, ’Community-based Rehabilitation’ (CBR) (dansk oversættelse: rehabilitering forankret i lokalsamfundet), med integrerede oplevelser i uderummet. CBR indsatser er karakteriseret ved både at støtte mennesker i rehabiliteringsforløb til at opnå optimal funktionsevne, understøtte nedbrydning af samfundsmæssige barrierer og udvikling af inkluderende omgivelser for mennesker med nedsat funktionsevne.

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2021

Projektleder