Afprøvning og evaluering af integrerede operationsstuer

1. Formål
Formålet med dette projekt er at installere, afprøve og evaluere en integreret operationsstue på Aarhus Universitetshospital for dermed at kunne dokumentere effektmæssige, organisatoriske og sundhedsøkonomiske konsekvenser ved at anvende integrerede operationsstuer i sammenligning med standardoperationsstuer.

2. Baggrund
Integrerede operationsstuer er et samlet begreb for en gruppe af systemer/teknologier udviklet over en årrække med det formål at understøtte hensigtsmæssige operationsforløb, hvad angår bl.a. dokumentation, kommunikation, hygiejne og arbejdsmiljø. Der findes i dag forskellige systemer på markedet, som har integreret og samlet forskellige understøttende funktioner/teknologier med henblik på at standardisere og simplificere kontrollen med forskellige elektroniske komponenter på operationsstuen. Vigtige innovationer i relation til integrerede operationsstuer er blandt andet styring af centrale funktioner via trykfølsomme skærme samt intelligent lys og videokonferencemulighed fra alle kameraer på stuen.
Der er fundet sparsom evidens relateret til forventede effekter af integrerede operationsstuer og resultaterne er inkonsistente.
Udbredelsen af integrerede operationsstuer varierer mellem lande, og opgørelser fra bl.a. Sverige viser stor udbredelse på de svenske sygehuse, hvilket sandsynliggør en fremtidig stigning i udbredelsen af integrerede operationsstuer i Danmark. Dette understøttes af information fra landets medikotekniske afdelinger, der oplever en stigende efterspørgsel fra de kliniske afdelinger.
En integreret operationsstue bestykket med medikoteknisk udstyr samt integration koster anslået 2-3 mio. kr., hvorimod en standardoperationsstue koster 1-2 mio. kr.

3. Design og Metode
Afprøvning og evaluering af den integrerede operationsstue tilrettelægges som et randomiseret, kontrolleret forsøg, hvor der matches/parres på parametre af potentiel betydning for de udvalgte effektmål.
Evalueringen vil være rettet imod, hvordan de integrerede operationsstuer påvirker forskellige faktorer som styring, overblik, effektivitet, risici (patientsikkerhed og arbejdsmiljø) og organisering i afdelingen. Endvidere belyses de sundhedsøkonomiske konsekvenser i relation til de eventuelle effekter ved en potentiel investering og implementering af flere integrerede operationsstuer.

4. Formidling
Resultaterne sammenskrives i en rapport.
Derudover ønskes projektets resultater formidlet via peer-reviewede tidsskrifter.
Endvidere formidles erfaringer og resultater til relevante beslutningstagere, interessenter og deltagere i forskellige fora.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019