Regionalt forbedringsfællesskab om patientansvarlig læge

Region Midtjylland har besluttet at understøtte den lokale implementering af patientansvarlig læge ved bl.a. at etablere et tværregionalt forbedringsfællesskab.

Forbedringsfællesskaber fungerer som gensidige implementeringsnetværk, hvor klinikere kan udveksle erfaringer og hjælpe hinanden gennem de udfordringer, der måtte opstå.

Hvad kan et forbedringsfællesskab bidrage med?

  • Direkte dialog med kolleger med samme opgave og relevante erfaringer
  • Let adgang til viden
  • Hurtig spredning af gode idéer 
  • Støttesystem til implementering 

DEFACTUM har organiseret og faciliteret forbedringsfællesskabet om patientansvarlig læge, hvor der har været afholdt læringsseminarer med tre-fire måneders mellemrum. Mellem læringsseminarerne har afdelingerne arbejdet ud fra forbedringsmodellen med udfordringer, de selv har udpeget. 

Forbedringsfællesskabet løb over en to-årig periode og blev afsluttet i maj 2019.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019

Projektleder

Projektmedarbejdere