Medicinsk teknologivurdering af robotassisteret kirurgi

Sundhedsdirektørkredsen i Danske Regioner har foranlediget igangsætning af en ny medicinsk teknologivurdering (MTV) om robotassisteret kirurgi vedrørende behandling af udvalgte kirurgiske indgreb relateret til livmoder, prostata, nyrer og tarm. MTV & Sundhedstjenesteforskning, CFK - Folkesundhed og Kvalitets-udvikling i Region Midtjylland er projektudfører på projektet.

Projektets overordnede formål er at få afdækket den kliniske effekt af robotassisteret kirurgi sammenholdt med traditionel kirurgi, og få beskrevet hvorledes man organisatorisk kan sikre den mest optimale udnyttelse af kapaciteten. Ydermere er det relevant at få belyst omkostningseffektiviteten ved anvendelsen af robotassisteret kirurgi ved forskellige organiseringsmåder.

Projektet er afsluttet, og rapporten er publiceret august 2015.


Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015

Projektleder

Projektmedarbejdere