Else Thomsen

Else Thomsen

AC-fuldmægtig, cant.scient.san.publ.

+45 2167 3073

else.thomsen@rm.dk

Præsentation

Forståelige dagsordener. Struktureret planlægning. Sammenhæng mellem forskellig aktiviteter. Som AC-fuldmægtig i ledelsessekretariatet sørger jeg for, at fundamentet i DEFACTUM er velfungerende. Jeg arbejder for at gøre administration enkelt og intuitivt, så administrative opgaver bliver en hjælp og ikke en byrde. Jeg udfører administrative, koordinerende og planlægningsmæssige opgaver. Jeg varetager særligt opgaver, der går på tværs af underafdelinger, matrikler og forskningsgrupper bl.a. som projektleder for implementeringen af DEFACTUMs forsknings- og udviklingsstrategi. Jeg bistår også med administrativ hjælp til større projekter så som Aktiv Patientstøtte og Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning.

Kompetenceprofil

  • Ledelsesbetjening; dagsordener, referater, koordinering af indsatser og bistå ledelsen til at realisere visioner og strategier.
  • Administration; struktur i dokumenter, fælles retningslinjer til fælles bedste, gennemskuelige systemer og hjælpsomhed.
  • Projektledelse; procesplanlægning, klare og fælles mål, koordinering, tidsplaner og bedste udnyttelse af de personlige, faglige og organisatoriske ressourcer til rådighed.
  • Sagsbehandling; overblik over organiseringen i Region Midtjylland og hos vores samarbejdspartnere, overblik over beslutningsfora, kendskab til de politiske processer og samarbejde med andre afdelinger.
  • Kommunikation; forståelige tekster, ikke for meget og ikke for lidt, overskuelige opsætninger af dokumenter og venlige og hjælpende men tydelige budskaber.

Ansættelser og projekterfaring

2017 AC-fuldmægtig, Ledelsessekretariatet, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

2012-2017 AC-fuldmægtig, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland

2011-2012 Projektmedarbejder, Sundhedscenter Aalborg

2011-2012 Videnskabelig assistent, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Odense

2008-2008 Meritgivende praktik, Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB), Århus

Uddannelsesbaggrund

2010 Kandidat i Folkesundhedsvidenskab (cand.scient.san.publ.), Syddansk Universitet, Campus Esbjerg Inklusiv 5 måneders udenlandsophold i Tokyo og barsel.

2006 Bachelor i Folkesundhedsvidenskab (bach.scient.san.publ.), Syddansk Universitet, Campus Esbjerg

2004 International ungdomslederuddannelse, Silkeborg Højskole, med 3 måneders praktikophold i Kiev

Kurser, konferencer m.m.

2020-2020 Apollo 2020 - Er ledelse noget for dig?

2018-2018 Hvordan har du det?-konference

2018-2018 Projektlederuddannelse, Flecta Consulting

2016-2016 Arbejdsmiljøkonference

2016-2016 Arbejdsmiljøuddannelse