Simone Witzel

Cand. scient. pol., proceskonsulent

+45 40427144

simwit@rm.dk

Præsentation

Arbejder primært med kvalitetsudvikling i sundhedssektoren. Stor erfaring med koncept- og metodeudvikling, planlægning, validering, gennemførelse og formidling af undersøgelses- og evalueringsopgaver på sundhedsområdet. Solid erfaring med design af undersøgelser og projektledelse i landsdækkende undersøgelser for de somatiske og psykiatriske hospitaler og speciallæger. Særlig ekspertise indenfor det somatiske og det psykiatriske område, herunder tværsektorielle undersøgelser for patienter med kronisk sygdom med fokus på patientoplevet og organisatorisk kvalitet.

Kompetenceprofil

 • Konceptudvikling, dataindsamling, rapportering og formidling af kvantitative og kvalitative undersøgelser
 • Projektledelse af store og komplekse projekter
 • Metodeudvikling
 • Sygehusvæsenets registreringspraksis
 • Procesfacilitering ifm. udvikling

Publikationer

Hvad siger patienterne om ventetiderne?.   Simone Witzel Center for Kvalitetsudvikling, 2008 , Side. 15 sider.

Hvad betyder mest for patienternes tilfredshed med hospitalerne?.   Pernille Bjørnholt Nielsen; Simone Witzel Center for Kvalitetsudvikling, 2008 , Side. 32 sider.

Patienternes vurdering af hospitalerne i Region Midtjylland.   Simone Witzel Center for Kvalitetsudvikling, 2007 , Side. 24 sider.

Evaluering af udskrivelseskoordinatorfunktionen ved Regionshospitalet Randers & Randers Kommune.   Pernille Bjørnholt Nielsen; Simone Witzel Center for Kvalitetsudvikling, 2008 , Side. 68 sider.

Patienternes perspektiv på kronisk sygdom – Oplevelser på tværs af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland.   Simone Witzel, Pernille Bjørnholt Nielsen og Marit Jensen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012 , Side. 280 sider.

Diabetesskolen.   Simone Witzel og Pernille Bjørnholt Nielsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 , Side. 50 sider.

LUP Somatik 2013.   Simone Witzel; Jens Thusgård Hørlück; Jon Hadsund CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 .

Evaluering af vagtlægen - med fokus på ventetid på konsultationsstedet.   Simone Witzel Center for Kvalitetsudvikling, 2008 , Side. 127 sider.

LUP Somatik 2012.   Simone Witzel; Jens Thusgård Hørlück; Jon Hadsund CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 .

Evaluering af Projekt hjerterehabilitering.   Simone Witzel; Karen Skærlund Risvig CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012 , Side. 102 sider.

LUP Somatik 2014.   Simone Witzel; Jens Thusgård Hørlück; Jon Hadsund; Dorte Brandt Svendstrup CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015 .

LUP Somatik 2015.   Simone Witzel; Jens Thusgaard Hørlück; Jon Hadsund; Dorte Brandt Svendstrup CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016 .

LUP Psykiatri 2016.   Simone Witzel; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen DEFACTUM, 2017 .

LUP Psykiatri 2015.   Simone Witzel; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016 .

LUP Somatik 2016.   Simone Witzel; Jens T. Hørlück; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen DEFACTUM, 2017 .

LUP Psykiatri 2017.   Simone Witzel; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen DEFACTUM, 2017 .

Ansættelser og projekterfaring

2018 Specialkonsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet

 • Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser på psykiatriske hospitaler, LUP Psykiatri (årlig), (projektleder)
 • Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser på somatiske hospitaler, LUP (årlig) - i samarbejde med KOPA (projektleder for DEFACTUM's andel)
 • Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser på Akutmodtagelser og -klinikker, LUP Akutmodtagelse (årlig) - i samarbejde med KOPA (projektleder for DEFACTUM's andel)
 • Tillidsrepræsentant

2011-2017 Konsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet

 • Koncept for systematisk inddragelse af pårørende (region og kommuner), eftermåling med dataindsamling og rapportering
 • Indikatormål for patientinddragelse, udvikling og test af spørgeskemaer, udsendelse af spørgeskemaer og datahåndtering via e-boks
 • Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser på Akutmodtagelser og -klinikker, LUP Akutmodtagelse (årlig) - i samarbejde med EEB (projektleder for DEFACTUM's andel)
 • Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser på psykiatriske hospitaler, LUP Psykiatri (årlig), (projektleder)
 • Tilfredshedsundersøgelse blandt patienter med kroniske sygdomme i Region Midtjylland (projektleder)
 • Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser på somatiske hospitaler, LUP (årlig) - i samarbejde med EEB (projektleder for DEFACTUM's andel)
 • Udvikling af undersøgelses- og evalueringsdesigns, kvantitative og kvalitative metoder, herunder fokusgrupper, telefoninterviews og personlige interviews. Gennemfører store spørgeskemaundersøgelser
 • Tillidsrepræsentant
 • Diabetesskolen på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Undersøgelse vedr. til- og fravalg af diabetesskolen og patientens oplevelse af at deltage i Diabetesskolen (projektleder)
 • Evaluering af "Projekt hjerterehabilitering på Regionshospitalet Randers" (projektleder)

2007-2011 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser på somatiske hospitaler, LUP (årlig) - i samarbejde med EEB (projektleder for DEFACTUM's andel)
 • Tillidsrepræsentant
 • Pilotundersøgelse af patienters oplevelse af speciallægepraksis i Danmark (projektleder)
 • Fødselsundersøgelser i Region Midtjylland og Region Nordjylland
 • Projektbistand og dataindsamling til Ph.d.-projektet "Sociale faktorers betydning for kræftpatienters rehabilitering" hos Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense (projektleder for DEFACTUM's andel)
 • Projektbistand og dataindsamling til Ph.d.-projektet "Diagnostisk delay for cancerpatienter i Region Midtjylland og Region Syddanmark" hos Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus (projektleder for DEFACTUM's andel)
 • Patienttilfredshedsundersøgelser i Lund og Gøteborg, Sverige (projektleder)
 • Evaluering af vagtlægeordningen i Region Midtjylland (projektleder)
 • Evaluering af udskrivelseskoordinatorfunktionen i Randers Kommune/Regionshospitalet Randers og Grenaa

1999-2006 Fuldmægtig, Sundhedsøkonomi og -planlægning, Aarhus Amt

 • Koordinator og kontaktperson ifht. hospitaler, it-leverandører, samarbejdsfora samt de nationale sundhedsmyndigheder m.fl.
 • Ansvarlig for aktivitetsdata og servicemål, fx kvartalsrapporter til Amtsrådet
 • Ansvarlig for registreringspraksis for sygehuspatienter i Århus Amt, medlem af Koordinationsgruppen i Sundhedsstyrelsen
 • Administrator af de patientadministrative systemer (PAS) i Århus Amt
 • Projektleder på udviklingen af indberetning af aktivitet (PAS-data)/PAS-modulet i EPJ

1996-1999 Fuldmægtig, Grenaa Centralsygehus, Aarhus Amt

 • Sagsbehandler for arbejdsmiljøområdet
 • Ansvarlig for personalebladet
 • Sagsbehandlinger for sygehusledelsen

1995-1996 Fuldmægtig, Aarhus Kommunehospital, Aarhus Amt

 • Ansvarlig for aktivitetsdata og servicemål til afdelingerne

Uddannelsebaggrund

2014 Proceskonsulent, VIA University College Aarhus (/Go' Proces)

2001 Merkonom i personaleudvikling

1994 Cand. scient. pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2016-2016 International Forum 2016, Gøteborg

2016-2016 Årsmøde for Dansk Selskab for Kvalitetsudvikling

2016-2016 Retorik I og Retorik II, Djøf

2014-2014 Årsmøde for Dansk Selskab for Kvalitetsudvikling

2013-2013 PhD kursus: Qualitative data analysis in humanistic health research

2012-2012 International Society for Quality in Health Care (ISQua), konference

2011-2011 International Society for Quality in Health Care (ISQua), konference

2010-2010 Årsmøder for Dansk Selskab for Kvalitetsudvikling

2010-2016 Konferencer hos Selskab for Surveyforskning

2009-2009 International Society for Quality in Health Care (ISQua), konference

2008-2008 Årsmøder for Dansk Selskab for Kvalitetsudvikling

2008-2008 Dansk Evalueringsselskabs konference

2007-2007 International Society for Quality in Health Care (ISQua), konference

2006-2006 Kurset 'Skriv bedre', Danmarks Journalisthøjskole

2005-2005 Kursus i Projektledelse, Ledelsesakademiet/Aarhus Købmandsskole

1997-1997 Kursus i sundhedsøkonomi, Institut for Sundhedsvæsen

1995-1995 Voksenpædagogik og formidling, Folkeuniversitet

Undervisning og anden særlig erfaring

2013 Oplægsholdere på Introduktionskursus for patientrepræsentanter hos Danske Patienter

2007-2008 Underviser på "Den lægelige videreuddannelse" (Generelle obligatoriske kurser i Ledelse, Administration og Samarbejde) – LAS 1. HR-afdelingen, Region Midtjylland

2002-2004 Underviser på Kommunomuddannelsen for lægesekretærer i faget “Sygehuset-afdelingen” (organisation, lovgivning, økonomi, kommunikation og formidling).