Vi udvikler og gennemfører spørgeskemaundersøgelser, der gør vores samarbejdspartnere klogere på deres brugere eller patienter.

Formål

Vi udsender skemaer både via e-boks, mail, sms og ved fysisk udlevering.
Foto: Søren Sander

Vi har værktøjerne, kompetencerne og erfaringen til at gennemføre gode og solide spørgeskemaundersøgelser. Vores fokus er altid på at sikre, at undersøgelsen skaber en sikker viden, der kan gøre en forskel.

Når vi gennemfører spørgeskemaer, oplever vi, at vores samarbejdspartnere bliver klogere på borgere eller patienter. Det giver samarbejdspartnerne muligheden får at levere en endnu bedre indsats.

Vi er erfarne i udvikling, indsamling og analyse og kan både udføre undersøgelsen for vores samarbejdspartnere eller inddrages i dele af processen.

Udvikling af spørgeskemaundersøgelsen

Vi hjælper vores samarbejdspartnere med at specificere, hvad de vil blive klogere på, og udvikler spørgemålene, så de kortlægger lige præcis den viden, som efterspørgers.

Vi sikrer, at målgruppen forstår spørgsmålene og har let ved at svare.

Vi designer undersøgelsen, så spørgeskemaet havner i hånden på den rette borger/patient på det rigtige tidspunkt.

Indsamling af besvarelserne

Når det kommer til udsendelsen af skemaerne, har vi mange mulige kanaler, hvorigennem vi kan sende skemaerne. Vi er eksperter i SurveyXact og RedCap, og har derudover selv udviklet en række indsamlingsværktøjer.

Vi kan udsende skemaer både via e-boks, mail, sms og ved fysisk udlevering.

De mange metoder sikrer den bedst mulige repræsentativitet blandt svarpersoner.

Analyse og formidling af besvarelserne

Vi har de statistiske kompetencer, som betyder, at vores analyser finder den relevante viden i det indsamlede data.

Vi præsenter resultaterne, så det er muligt for vores samarbejdspartnere at arbejde videre med den nye viden.

Kontakt os

Jens T. Hørlück

Jens T. Hørlück
Tlf. 2170 2841
Mail jehoeje@rm.dk

Peder Hau Lyng

Peder Hau Lyng
Tlf. 2477 0425
Mail pedlyn@rm.dk

Simone Witzel
Tlf. 4042 7144
Mail simwit@rm.dk