Vi monitorerer kvaliteten af patient-/borgerforløb på tværs af sektorer ved at indsamle data fra sundhedsfaglige medarbejdere og patienter/borgere (PRO).

Formål

Vi bidrager med identificering af data, der passer til gruppen af borgere og patienter.
Foto: Hanne Søndergaard

Vigtigst for enhver sundhedsindsats er, at patienten/borgeren får det bedre. Vores erfaring er, at det bedst afdækkes ved løbende at indsamle data om de sundhedsfaglige indsatser og patienternes/borgernes egne oplysninger om deres helbredstilstand. Herved skabes et godt grundlag for monitorering og kvalitetsarbejde.

Vi har mange års erfaring i at bistå samarbejdspartnere med at monitorere patient-- og borgerforløb. Vi bidrager i udvikling af indikatorer, identificering af data samt designer dataindsamling og –rapportering, så det passer til den relevante gruppe af patienter og borgere samt målgrupperne for resultaterne.

Fælles for monitorering er, at de vedvarende målinger og vurderinger giver mulighed for løbende og systematisk at følge kvaliteten af patient-/borgerforløb. Det indvirker på den sundhedsfaglige, patient-/borgeroplevede og organisatoriske kvalitet.

Monitorering af sundhedsindsatser

I kvalitetsarbejdet er det i mange tilfælde relevant at monitorere strukturer, processer og resultater af de sundhedsfaglige indsatser i et rehabiliterings- eller behandlingsforløb.

Et eksempel på det er databasen HjerteKom, hvor sundhedsmedarbejdere registrer sundhedsoplysninger om borgere i kommunale forløb med hjerterehabilitering.

Monitorering af egne oplevelser

Systematisk indsamling af data rapporteret af patienterne/borgerne selv (PRO-data) giver på gruppeniveau mulighed for at monitorere kvaliteten ud fra borgerens/patientens eget perspektiv. På individuelt niveau kan PRO støtte dialogen mellem patient/borger og den sundhedsfaglige medarbejder.

Et eksempel på det er det generiske Monitorerings- og Evalueringsredskab MoEva, der understøtter kommunale sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Borgere rapporterer egne oplysninger om blandt andet helbredsrelateret livskvalitet og egenomsorg.

Data på tværs af sektorer

Deling af data er essentiel for at monitorere patientens og borgerens forløb gennem sundhedsvæsenet. Samtidig bliver det lettere at kvalitetsudvikle et samlet forløb i det tværsektorielle samarbejde mellem kommune, almen praksis og hospital.

Et eksempel er videregivelse af data fra HjerteKom til den nationale dansk hjerterrehabiliteringsdatabase (DHRD) og integration af MoEva til den nationale infrastruktur med deling data.