Vi forsker i rehabilitering og definerer i ligeværdig dialog med borgere, praktikere og andre interessenter fra praksis vores forskningstemaer.

Formål

Vi formidler viden om rehabilitering med henblik på implementering af evidensbaserede praksis.
Foto: Søren Sander

Praksisnære udfordringer – praksisnær rehabilitering

Vi gennemfører praksisnær rehabiliteringsforskning og formidler viden om rehabilitering med henblik på at bidrage til udvikling og implementering af evidensbaserede rehabiliteringsindsatser. For at skabe størst mulig værdi og relevans for praksis og borgeren arbejder vi ud fra den tankegang, at forskningstemaerne defineres gennem en ligeværdig dialog med afsæt i de udfordringer, som borgerne og praktikerne oplever i rehabiliteringen.

Vores forskning er tværfaglig, tværvidenskabelig og praksisorienteret, og vi arbejder ud fra en biopsykosocial referenceramme med udgangspunkt i ICF-modellen.

Målgrupper og interessenter

Vores forskning og formidling er målrettet alle aktører i rehabiliteringsprocessen med udgangspunkt i de borgere, som har et rehabiliteringsbehov, uanset alder og diagnose. Ud over borgeren selv er vores arbejde også målrettet borgerens pårørende og netværk, bruger- og patientorganisationer samt social-, sundheds- og arbejdsmarkedsinstitutioner på tværs af nationale, regionale og kommunale myndigheder.

Vi tilbyder

  • Identifikation af rehabiliteringsbehov
  • Et helhedsorienteret biopsykosocialt menneskesyn
  • Tværsektorielle forløb
  • Organisering og implementering af indsatser
  • Udvikling og afprøvning af interventioner
  • Teori- og metodeudvikling
  • Interventionsstudier og effektmålinger
  • Systematiske reviews

Kontakt os

Er du interesseret i vores arbejde eller har forslag til projekter, så kontakt os:

Thomas Maribo
Tlf. 7841 4432 / 2145 2470
Mail thomar@rm.dk