Hvert 4. år gennemfører vi undersøgelsen Hvordan har du det?. En sundhedsprofil af befolkningens helbred, trivsel og sundhedsvaner - og udviklingen over tid.

Formål

Foto: Niels Aage Skovbo

Befolkningsundersøgelse

Hvordan har du det? i Region Midtjylland er en del af Den nationale Sundhedsprofil, hvor omkring 300.000 danskere får tilsendt spørgeskemaer.

På baggrund af data fra befolkningsundersøgelsen udarbejder vi sundhedsprofiler til region og kommuner, og data bruges i en lang række forskningsprojekter. Vi kan derudover levere en række forskellige typer af analyser, da vi har mulighed for at koble undersøgelsens data med oplysninger fra registre.

Analyser af data fra Hvordan har du det? har resulteret i ny viden om en række sundhedsmæssige udfordringer. Det gælder blandt andet emner som kronisk sygdom og multisygdom, ensomhed, stress, sundhedskompetence, vold på arbejdspladsen og brug af stoffer.

Målgrupper og interessenter

I Region Midtjylland bliver data fra Hvordan har du det? i vid udstrækning anvendt i regionens egen sundhedsplanlægning og i kommunernes sundhedsindsatser.

DEFACTUM er løbende i dialog med kommuner, hospitaler og administrative enheder, forskere/forskningsmiljøer og andre interessenter om undersøgelsens indhold, dataindsamling og lokal anvendelse af resultater.

Vores arbejde

  • Vi planlægger og gennemfører større spørgeskemaundersøgelser
  • Vi udarbejder sundhedsprofiler for Region Midtjylland
  • Vi bedriver forskning på baggrund af befolkningsdata – ofte koblet med registerdata
  • Vi samarbejder om adgang til data fra Hvordan har du det? til forskere og studerende
  • Vi udfører uddybende analyser til kommunerne med data fra Hvordan har du det?
  • Vi udfører analyser for regionsrådet, der fx kan belyse aspekter vedrørende behandlingsbehov eller forbrug af sygehusydelser
  • Vi kommunikerer resultaterne fra Hvordan har du det? blandt andet i form af oplæg for kommuner og i regionale fora.

Mere om undersøgelserne

Kontakt

Kontakt os, hvis du er interesseret i en konkret analyse eller ønsker adgang til data. Vi indgår også gerne i et forskningsmæssigt samarbejde med udgangspunkt i Hvordan har du det?-data.

Karina Friis

Karina Friis
Tlf.: 7841 4335
Mail: karfrs@rm.dk