Vi forsker i sundhedsvæsenet tværvidenskabeligt. Det inkluderer fokus på interaktionen mellem befolkningens behov og sundhedsvæsenets funktioner.

Formål

Vi vurderer den teknologi du bruger i sundhedsvæsnet.
Foto: Niels Aage Skovbo

Organisatoriske dynamikker og implementeringsmekanismer

Inden for sundhedstjenesteforskningen spiller forskning i organisationer en stadig vigtigere rolle, og vi har bl.a. specialiseret os i organisatoriske og implementeringsteoretiske problemstillinger.

Vi forsker i organisatoriske dynamikker, politiske og faglige beslutninger samt processer når ny teknologi introduceres eller sundhedsvæsenet organiseres på nye måder. Det indebærer også fokus på implementering af nye strategier og komplekse interventioner i sundhedsvæsenet.

Vores formål er at bidrage med viden om, hvordan og i hvilke sammenhænge strategier og interventioner virker. Samtidig understøtter vi implementeringen af konkrete løsninger på kendte og effektive indsatser, så de får størst mulig effekt.

Målgrupper og Interessenter

Vores forskning er rettet mod målgrupper på alle niveauer i sundhedsvæsenet, herunder:

  • På mikroniveau: individuelle sundhedsudbydere og patienter
  • På mesoniveau: sundhedsfaciliteter og praksisser
  • På makroniveau: sundhedssystemplanlæggere og organisationer.

Vi tilbyder

Vi informerer og samarbejder på forskellige niveauer for at forbedre kvaliteten, tilgængeligheden og effektiviteten af sundhedstjenester. Det involverer aktiv deltagelse og samarbejde med sundhedspersonale, forskere, praktikere, patientgrupper og beslutningstagere.

Kontakt os

Er du nysgerrig, eller har du en idé til et projekt, så kontakt os.

Lotte Groth Jensen
Tlf. 4048 6949
Mail lotjes@rm.dk

Stina Bollerup

Stina Bollerup
Tlf. 2114 0387
Mail STIBOL@rm.dk

Mia Fredens

Mia Fredens
Tlf. 7841 4360
Mail miafre@rm.dk