Vi undersøger, hvordan brugere involveres i sundhed og sygdomsforløb. Vores aktiv i forskningen er brugerne.

Formål

Sygeplejerske lytter til en patient.
Foto: Niels Aage Skovbo

Brugerinvolvering – i praksis og i forskning

Ved brugerinvolvering bliver brugerne aktive deltagere og får en ligeværdig stemme i mødet med sundhedsvæsenet og i egne forløb. Vi forsker i brugerinvolvering på et organisatorisk (organisering og udvikling af sundhedsvæsenet) og individuelt (eget forløb) niveau.

Vi anvender forskellige teorier inden for forskning i brugerinvolvering. Det giver indsigt i, hvordan brugerinvolvering kan gennemføres i forskellige kontekster, og hvilke faktorer der kan påvirke involveringen. En kritisk tilgang er afgørende, da det hjælper til at identificere udfordringer ved brugerinvolvering og udvikle innovative løsninger, der kan føre til konkrete forbedringer i sundhedsvæsenet.

Målgruppe og interessenter

En betydelig del af vores forskning er centreret omkring brugerinvolvering i forskningsprocessen. Det inkluderer overvejelser omkring udvælgelse af målgrupperepræsentanter (borgere, patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle, frivillige aktører), hvordan de skal involveres og hvornår. Vi dykker ned i kritiske spørgsmål, såsom hvordan vi bedst rekrutterer og involverer sårbare samfundsgrupper, og hvordan vi håndterer udfordringer knyttet hertil.

Vi benytter en bred vifte af metoder til at fremme brugerinvolvering, hvor samskabelse indtager en central plads. Det indebærer en samarbejdsproces, hvor forskere, brugere og andre aktører arbejder sammen om at definere forskningsmål, metoder, indsatser samt forstå og formidle resultater. Vi udforsker forskellige tilgange til samskabelse for løbende at forbedre kvaliteten af vores forskning og styrke involveringen af alle relevante parter.

Vi tilbyder

  • Vi undersøger brugernes perspektiver på sundhed, sygdom og behandling, hvordan det spiller sammen med deres hverdagsliv, samt deres oplevelser både i og uden for sundhedsvæsenet
  • Vi involverer grupper af borgere i sårbare positioner med det formål at belyse og mindske social ulighed i sundhed

Kontakt os

Er du nysgerrig, eller har du en idé til et forskningsprojekt, så kontakt os.