Anne Grøndahl Poulsen

Anne Grøndahl Poulsen

Ph.d.-studerende, cand.pæd.pæd.psyk.

+45 6137 7502

anngrora@rm.dk

https://orcid.org/0000-0002-7184-1224

Præsentation

Jeg er uddannet kandidat i pædagogisk psykologi med en baggrund som fysioterapeut. Jeg beskæftiger mig med kvalitativ forskning indenfor sundhedssektoren, eller i krydsfelter mellem sundhedssektoren og andre beslægtede sektorer. Her kan både mine mange års erfaring fra praksis samt mine akademiske kompetencer sættes i spil. Jeg brænder for den praksisnære forskning. At skabe viden, der kan bidrage til at forbedre sammenhængen i patienter/borgeres forløb samt de professionelles muligheder for at tilbyde et sammenhængende og relevant forløb for den enkelte. Dette gælder både indenfor og på tværs af faggrænser og sektorer. Med ny praksisrelevant viden kan vi forbedre arbejdsgange, forløb, samarbejde, kommunikation eller noget helt fjerde.

Kompetenceprofil

  • Projektplanlægning, herunder udvikling af forskningsspørgsmål, valg af metoder, tidsplaner mv
  • Undervisning på bachelor og kandidat niveau
  • Erfaring med projektstyring af mindre og mellemstore projekter
  • Kvalitative metoder, særligt forskellige former for observationer og interviews

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

Du kan se en samlet publikationslist for Anne Grøndahl Poulsen i ORCID

DEFACTUM publikationer

Navigating between stakeholders in return-to-work processes: A qualitative study exploring experiences of workers on sick leave due to back pain. Anne Grøndahl Poulsen; Nanna Rolving; Maja Husted Hubeishy; Lisbeth Ørtenblad. Work, 2023.

Hvilken værdi giver anvendelse af et digitalt redskab med tidstro, borger-rapporterede data i arbejdsrettede rehabiliteringsforløb? Anne Grøndahl Poulsen; Nina Nørgård Tange; Nanna Rolving. DEFACTUM, 2022.

En tværfaglig virksomhedsrettet indsats til borgere sygemeldt med rygbesvær i Aarhus Kommune. Nanna Rolving & Anne Grøndahl Poulsen. DEFACTUM, 2020.

Ansættelser og projekterfaring

2023-2026 DEFACTUM, Ph.d.-studerende

2019-2023 DEFACTUM, Videnskabelig assistent

2018-2019 Orlov

2017-2018 Regionshopitalet Silkeborg, forskningsenheden. Videnskabelig assistent

2008-2015 Regionshospitalet Silkeborg, Fysioterapeut

2007-2008 Aarhus Universitetshospital, Fysioterapeut

2006-2007 CopenFysio, Fysioterapeut

Uddannelsesbaggrund

2017 Cand.pæd.pæd.psyk.

2006 Fysioterapeut

Kurser, konferencer m.m.

2021-2021 Danske Fysioterapeuters Fagkongres. Et mundtligt oplæg og del af panel.

2021-2021 Rehabilitation International World Congres. Mundtligt oplæg

2018-2018 Danske Fysioterapeuters Fagkongres. Posterpræsentation, 2.plads

2018-2018 Dansk Selskab for Psykosocial Medicin. Shooting Star konkurrence, 2.plads

2015-2015 Danske Fysioterapeuters Fagkongres. Poster og mundtligt oplæg

Undervisning og anden særlig erfaring

2023-2025 Undervisning på bachelorniveau. Faget rehabilitering på Folkesundhedsvidenskab

2021-2025 Undervisning på kandidatniveau. Valgfaget Praksisnær Forskning