Birgitte Bitsch Gadager

Birgitte Bitsch Gadager

Ph.d.-studerende, cand.scient.san., fysioterapeut

+45 7841 4400

birbit@rm.dk

https://orcid.org/0000-0002-1184-7579

Præsentation

Jeg forsker i hjerterehabilitering og er særligt interesseret i borgere, der lever med både hjertesygdom og diabetes. Min ph.d. fokuserer på denne gruppe. Jeg har erfaring med at indsamle og analysere kvantitative data og brænder for at bygge bro mellem forskning og praksis. Jeg er fysioterapeut med erfaring i kommunal hverdagsrehabilitering og har yderligere uddannet mig ved at tage Den Sundhedsfaglige Kandidat på Aarhus Universitet med et særligt med fokus på rehabiliteringsudvikling og evaluering.

Kompetenceprofil

 • Dataindsamling og analyse i kvantitative studier
 • Vejledning i projektopgaver
 • Undervisning inden for hjerterehabilitering og tilbagevenden til arbejde, kroniske sygdomme og forløbsprogrammer, udfordringer i tværfaglig og tværsektoriel rehabilitering.
 • Planlægning af registerbaserede studier
 • Erfaring med udarbejdelse af systematisk review

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

Du kan se en samlet publikationslist for Birgitte Bitsch Gadager i ORCID

DEFACTUM publikationer

Understanding healthcare providers’ experiences with video recording of patient consultations. Charlotte Gjørup Pedersen, Lea Høj Høstrup, Birgitte Bitsch Gadager, Claus Vinther Nielsen, Thomas Maribo, Louise Sofia Madsen. Primary Health Care Research & Development , 2022.

Benefits of cardiac rehabilitation following acute coronary syndrome for patients with and without diabetes: a systematic review and meta-analysis. Birgitte Bitsch Gadager; Lars Hermann Tang; Maiken Bay Ravn; Patrick Doherty; Alexander Harrison; Jan Christensen; Rod S. Taylor; Ann-Dorthe Zwisler; Thomas Maribo. BMC Cardiovascular Disorders, 2022.

To what extent is socioeconomic status associated with not taking up and dropout from cardiac rehabilitation: a population-based follow-up study. Marie Louise Svendsen; Birgitte Bitsch Gadager; Christina M Stapelfeldt; Maiken Bay Ravn; Sanne Møller Palner; Thomas Maribo. BMJ Open, 2022.

Effect of the patient education - Learning and coping strategies - in cardiac rehabilitation on return to work at one year: a randomised controlled trial (LC-REHAB) Birgitte Laier Bitsch1, Claus Vinther Nielsen, Christina Malmose Stapelfeldt and Vibeke Lynggaard. BMC Cardiovasc Disord, 2018.

Videnskabelig artikel: Effekten af Læring og Mestring målt på tilbagevenden til arbejde (LC-REHAB) Birgitte Laier Bitsch; Claus Vinther Nielsen; Christina Malmose Stapelfeldt; Vibeke Lynggaard. BMC Cardiovascular Disorders, 2018.

Ansættelser og projekterfaring

2019 Ph.d.-studerende, Center for Praksisnær rehabiliteringsforskning (CePR),

 • Projektleder på systematisk review og registerbaserede litteraturstudier
 • Undervisning og vejledning på de sundhedsvidenskabelige uddannelser

2017-2019 Forskningsassistent, Center for Praksisnær rehabiliteringsforskning (CePR),

 • Facilitering af processer i forbindelse med opstart af centret
 • Sekretariatsopgaver
 • Koordinering af seminarer og temadage
 • Samarbejde med midtjyske kommuner om dataindsamling af kvantitative data i forbindelse med kommunal hjerterehabilitering (vikariende projektleder, 2019)

2016-2017 Studenterstudievejleder på Health, Aarhus Universitet

 • Vejledning af studerende på de sundhedsvidenskabelige uddannelser på Aarhus Universitet

2013-2015 Fysioterapeut, Sundhedsenheden, Aarhus Kommune

 • Tværfaglig og tværsektoriel samarbejde
 • Udfører af hverdagsrehabilitering

Uddannelsesbaggrund

2017 Cand.scient.san. fra Aarhus Universitet

2013 Professionsbachelor i fysioterapi fra VIA University College

Kurser, konferencer m.m.

2020 PhD Day 2020, Aarhus Universitet

2019 Responsible Conduct of Research

2019 Synthesising Evidence: Meta-Analyses and Systematic Reviews

2019 GRASPH Summer School

2018 Danske Fysioterapeuters fagkongres, posterpræsentation

Undervisning og anden særlig erfaring

2020 : Undervisning: ”Kroniske sygdomme og forløbsprogammer”, Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, 4. semester, Aarhus Universitet

2019-2020 Vejledning: ”Introduktion til Sundhedsvidenskabelig Forskning” ” Sundhedsvidenskabelig projektopgave” 1.-2. semester, Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

2019-2020 Undervisning: ”Udfordringer i tværfaglig og tværsektoriel undervisning”, Rehabiliteringslinjen, Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, 3.semester, Aarhus Universitet

2019-2020 Undervisning: ”Hjerterehabilitering og tilbagevenden til arbejde”, Folkesundhedsvidenskab, Bachelorseminar, 6. semester, Aarhus Universitet

2019 Tovholder for Journal Club ”Rehabilitering, arbejdsfastholdelse, og klinisk socialmedicin”