Louise Sofia Madsen

Louise Sofia Madsen

Ph.d., antropolog

+45 6168 8074

lmaden@rm.dk

https://www.researchgate.net/profile/Ls_Madsen

Præsentation

Jeg har en kandidatgrad i antropologi og er i gang med et ph.d.-projekt i folkesundhed med speciale i rehabilitering. Jeg arbejder tværfagligt, omfattende forskellige metoder og videnskabelige synspunkter fra antropologi, folkesundhed og sundhedsforskning. I min nuværende forskning beskæftiger jeg mig med potentialer for og sammenhænge mellem rehabilitering, uderum og lokalsamfund. Det er min kerneinteresse at undersøge måder hvorpå rehabiliteringsindsatser i endnu højere grad kan afspejle menneskernes hverdagsliv. Jeg arbejder ud fra en stærk nysgerrighed omkring at skabe viden på kreative måder, der er koblet tæt til praksis. Ph.d.-projektet er igangsat som følgeforskning på et stort demonstrationsprojekt; SPARK (Sundhed, Park, Aktivitet, Rehabilitering & Klimatilpasning), som er en innovativ rehabiliterings park, der etableres omkring MarselisborgCentret.

Kompetenceprofil

  • Emner: Rehabilitering, uderum og lokalsamfund, sociale fællesskaber, Community-based rehabilitering, brobygning, frivillighed
  • Kvalitativ metode: Etnografisk feltarbejde, visuelle metoder, Interpretive Description
  • Praksisnær forskning, 'Patient and Public involvement'
  • Undervisning: Folkesundhed - bachelor og kandidatniveau
  • Oplæg: konferencer og seminarer, frivillige netværk, diskussionsgrupper, kommunale interessenter

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

DEFACTUM publikationer

Understanding healthcare providers’ experiences with video recording of patient consultations. Charlotte Gjørup Pedersen, Lea Høj Høstrup, Birgitte Bitsch Gadager, Claus Vinther Nielsen, Thomas Maribo, Louise Sofia Madsen. Primary Health Care Research & Development , 2022.

Interpretive Description - En anvendelsesorienteret forskningsmetodologi. Charlotte Handberg; Annesofie Lunde Jensen; Annemette Krintel Petersen; Astrid Lindman; Bibi Hølge-Hazelton; Caroline Trillingsgaard Mejdahl; Erik Riiskjær; Gitte Olesen; Gitte Susanne Rasmussen; Helle Terkildsen Maindal; Jørgen Jeppesen; Kirsten Lomborg; Lisbeth Sølver; Liv Marit Valen Schougaard; Loa Clausen; Louise Sofia Madsen; Mette Kjerholt; Niels Henrik Hjøllund; Pil Lindgreen; Sally Thorne; Stine Thestrup Hansen; Thora Grothe Thomsen. Aarhus Universitetsforlag, 2021.

The potential of outdoor contexts within community-based rehabilitation to empower people with disabilities in their rehabilitation. Louise S. Madsen; Sonya L. Jakubec; Claus V. Nielsen; Charlotte Handberg. . Disability and Rehabilitation, 2021.

“It Was Definitely an Eye-Opener to Me”—People with Disabilities’ and Health Professionals’ Perceptions on Combining Traditional Indoor Rehabilitation Practice with an Urban Green Rehabilitation Context. Louise S. Madsen; Dorthe Varning Poulsen; Claus V. Nielsen; Charlotte Handberg.. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021.

Ph.d.-afhandling: Prospects and contributions of extending future rehabilitation practices to urban green spaces and community-based rehabilitation: Experiences and perceptions of people with disabilities and health professionals. DEFACTUM, 2021.

Samarbejde med pårørende: Hvorfor kan det være en udfordring? Brandi M; Madsen LS; Pallesen H. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, 2021.

"To have and then lose the safety net" - Female cancer survivors' experiences of the process of becoming ready to return to work. Petersen KS; Madsen LS; Nielsen CV; Labriola M; Stapelfeldt CM. WORK, 2021.

Community-based rehabilitation approaches in outdoor settings: a systematic review of people with disabilities’ and professionals’ experiences and perceptions. Louise Sofia Madsen; Charlotte Handberg; Charlotte M. Jensen; Claus V. Nielsen. Disability & Society, 2020.

Navigating a Middle Ground - Exploring Health Professionals’ Experiences and Perceptions of Providing Rehabilitation in Outdoor Community Settings. Louise S. Madsen; Claus V. Nielsen; John L. Oliffe; Charlotte Handberg. Qualitative Health Research, 2020.

Pursuing Normality: Reflections on Cancer Survivorship Care of Lymphoma Survivors. Louise Sofia Madsen; Charlotte Handberg. Cancer Nursing, 2018.

“Understanding my ALS”. Experiences and reflections of persons with amyotrophic lateral sclerosis and relatives on participation in peer group rehabilitation. Louise Sofia Madsen Jørgen Jeppesen Charlotte Handberg. Disability and rehabilitation, 2018.

Ansættelser og projekterfaring

2018-2021 Ph.d-studerende, Institut for folkesundhed, Aarhus Universitet & DEFACTUM, folkesundhed & rehabiliteringsforskning, Region Midtjylland & Center for praksisnær rehabiliteringsforskning

  • Ph.d.-projekt: 'Development of Outdoor Community-based rehabilitation services - Lessons learned from health professionals and people with disabilities": 1) systematisk litteratur review, 2) sundhedsprofessionelles perspektiv, 3) mennesker med behov for rehabiliterings perspektiver, 4) model for 'outdoor CBR'
  • Brug af videooptagelser i rehabiliteringsforskning og kvalitetsudvikling

2016-2018 Forskningsassistent, DEFACTUM, folkesundhed & rehabiliteringsforskning, Region Midtjylland

  • Opfølgningsstudie på kræftramte kvinders tilbagevenden til arbejde
  • Evalueringsstudie for Rehabiliteringscenter for Muskelsvind; ALS på tværs'

2015-2015 Projektkonsulent, Børne- og Familieafdelingen, Aalborg Kommune

Uddannelsesbaggrund

2018 Ph.d.-studerende, Institut for folkesundhed, Aarhus Universitet

2016 Kandidat i pædagogisk antropologi, Aarhus Universitet

2014 Bachelor i Antropologi og etnografi, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2020 Seminar: "Sund i naturen", Friliftsrådet

2020 Seminar: "Grønne fællesskaber i byen", Friluftsrådet

2020 kursus: sundhedsvidenskabeligt engelsk

2020 Masterclass: 'Empowerment oriented rehabilitation in urban nature', arrangør og oplægsholder, Ri World Congress

2020 Film festival: displaying videos on urban green spaces and nature-based rehabilitation, arrangør og oplægsholderRI World Congress

2020 Konference: RI World Congress, Aarhus, mundtligt oplæg, ph.d.-studie 2

2020 Ph.d.-kursus: Analytical work in qualitative and ethnographic Health research, Syddansk universitet

2020 Konference: Alberta Parks Forum Conference, Canada, mundtlig og poster præsentation

2019 Ph.d.-kursus: Responsible Conduct of Research , Aarhus Universitet

2019 Ph.d.-kursus: How to write an abstract, Syddansk Universitet

2019 Masterclass: Interpretive Description ved professsor Sally Thorne, mundtligt oplæg

2019 Konference: Canadian Parks Conference, Quebec, Canada

2019 Konference: Palliative Care Conference, Edmonton Canada

2019 Konference: The Qualitative Health Research Conference, Vancouver Canada, mundtlig præsentation

2019 Workshop: etnografi og visuelle metoder, The Qualitative Health Research Conference

2019 Workshop: Interpretive Description og analyse, The Qualitative Health Research Conference

2018 Konference: ”Nordic Conference in Work & Rehabilitation”, Oslo, mundtligt oplæg

2018 Seminar: Uderehabiliteringsseminar, RehabiliteringsforumDanmark, MarselisborgCentret og Handicapidrættens Videnscenter, mundtligt oplæg

2018 Ph.d.-kursus: Research presenter - Educational Informatics, Aarhus Universitet

2018 Ph.d.-kursus: Patient and public involvement in research, Syddansk Universitet

2018 Ph.d.-kursus: Basic Course in Written English, Aarhus Universitet

2017 Symposium: symposium for sygepleje, Aarhus Universitetshospital, mundtligt oplæg

2017 Konference: 10th European Conference. Sustaining resilient and healthy communities”. Stokholm, Sverige, poster præsentation

2017 Seminar: Uderehabiliteringsseminar, RehabiliteringsforumDanmark, MarselisborgCentret og Handicapidrættens Videnscenter, mundtligt oplæg

2016 Konference: ”The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium. København, poster præsentation

Undervisning og anden særlig erfaring

2019 Undervisning: "involvering i forskning og praksis - PPI & PRO", Folkesundhedsvidenskab, kandidat, Aarhus Universitet

2018-2020 Vejledning: speciale og bachelorstuderende, Folkesundhedsvidenskab, Medicin, Sundhedsantropologi, Aarhus universitet

2018-2019 Undervisning: opgave: interview af borger i rehabilitering, Folkesundhedsvidenskab, bachelor, Aarhus Universitet

2016-2020 Undervisning: Community-based Rehabilitering, Folkesundhedsvidenskab, bachelor, Aarhus Universitet

2016-2020 Journal Club: Kvalitativ metode, Aarhus Universitet

2016-2020 Journal Club: Interpretive Description, Aarhus Universitet