Mathias Tvilling Rasmussen

Konsulent, cand.scient.san.publ

+45 2152 6962

mahrsm@rm.dk

Præsentation

Ansat i DEFACTUM siden 2016 i afdelingen Data og Dokumentation. Arbejder med kvantitative dataopgaver for både interne projekter i DEFACTUM og eksterne. Primære arbejdsopgaver består i dataoprensning, samling og fejlretning af data samt analyse og videreformidling af resultater. Jeg sætter stor pris på en god kommunikation og godt samarbejde hos vores brugere af de webbaserede dataindsamlingsværktøjer e-Trial, e-Monitorering, MoEva og TrialPartner.

Kompetenceprofil

  • Videnskabelige forskningsmetoder
  • Kvantitative analyser
  • Datamangement

Uddannelsesbaggrund

2018 Cand.scient.san.publ, Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet ;

2016 Bachelor (Bsc) i Folkesundhedsvidenskab ;