Sara Kjærgaard Flensborg

Sara Kjærgaard Flensborg

Pt. på barsel - Konsulent, bsc.scient.oecon

+45 2965 6716

safhan@rm.dk

Præsentation

Som projektdeltager og projektleder på forskellige spørgeskemaundersøgelser, har jeg stor erfaring med både design, udvikling og drift heraf. Jeg ved hvilke skridt og hvilke overvejelser man skal gøre sig, når man ønsker at lave en effektiv og brugbar undersøgelse. Flere af de projekter jeg har været en del af, har til formål at undersøge patient- og/eller pårørendeperspektivet, og give et godt grundlag for at arbejde med kvalitetsudvikling. Dette har både været for psykiatriske patienter i hele landet og patienter på de somatiske hospitaler, men også patienter der har kørt med ambulance eller fløjet med akutlægehelikopteren. Jeg har desuden interesse for datahåndteringen i projekterne, hvor jeg har stor erfaring med at arbejde med store datamængder og mestrer flere datahåndteringsprogrammer.

Kompetenceprofil

  • Datahåndtering i SQL, R, SPSS, SAS
  • Udarbejdelse af rapporter i Tableau
  • Udvikling og drift af spørgeskemaundersøgelser

Publikationer

Brugertilfredshedsundersøgelse på det præhospitale område. En national undersøgelse 2020. Pernille Bjørnholt Nielsen; Sara Flensborg Hansen. DEFACTUM, 2020.

Landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2019 (LUP Psykiatri 2019) Simone Witzel; Torben Holm; Gitte Dahl; Marie Louise Overgaard Svendsen; Sara Flensborg Hansen . DEFACTUM, 2020.

Forskelle i patienter og forældres svar i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Supplerende undersøgelse blandt indlagte patienter (B&U) og deres forældre (LUP Psykiatri 2019) Karen Rose Steen Schrøder; Simone Witzel; Sara Flensborg Hansen. DEFACTUM, 2020.

Specialiseret retspsykiatri. National rapport (LUP Psykiatri 2019) Simone Witzel; Torben Holm; Gitte Dahl; Sara Flensborg Hansen . DEFACTUM, 2020.

Patienternes oplevelse af Akutlægehelikopteren 2019. Sara Flensborg Hansen. DEFACTUM, 2019.

LUP Somatik 2018. Afsnitsrapporter, Region Midtjylland. Simone Witzel; Jens T. Hørlück; Sara Flensborg Hansen; Torben Holm; Gitte Dahl. DEFACTUM, 2019.

LUP Psykiatri 2018. Simone Witzel; Sara Flensborg Hansen; Torben Holm; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup. DEFACTUM, 2019.

LUP Psykiatri 2017. Simone Witzel; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen. DEFACTUM, 2018.

Evalueringen af forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien. Anders Nørbæk. Bidrag til registerdatabehandling: Tina Veje Andersen, Marie Louise Overgaard Svendsen, Sara Flensborg Hansen, Dorte Brandt Svendstrup. Yderligere bidrag: Gry Trust Mertz. Sundhedsstyrelsen, 2018.

LUP Psykiatri 2016. Simone Witzel; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen. DEFACTUM, 2017.

LUP Somatik 2016. Simone Witzel; Jens T. Hørlück; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen. DEFACTUM, 2017.

Brugernes oplevelse af Præhospitalets indsats 2016. Pernille Bjørnholt Nielsen; Sara Flensborg Hansen. DEFACTUM, 2017.

Patienternes oplevelse af Akutlægehelikopteren 2016. Sara Flensborg Hansen, Ghita Elisabeth Ølsgaard, Lars Rasmussen, Gitte Dahl. DEFACTUM, 2016.

Ansættelser og projekterfaring

2016 Konsulent DEFACTUM, Data og Analyse

  • Patienternes oplevelse af Akutlægehelikopteren 2019
  • National undersøgelse af brugernes oplevelse af ambulancekørsel 2020
  • Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser (LUP) Psykiatri 2016-2020
  • Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser (LUP) Somatik 2016-2020
  • Brugernes oplevelse af Præhospitalets indsats 2016: Undersøgelse blandt pårørende og patienter, som har kørt med ambulance i Region Midtjylland.
  • Præhospitalet, patienternes oplevelse af Akutlægehelikopteren 2016: Undersøgelse af patientoplevelsen af kontakten med personalet i Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning. Udført som en kvantitativ undersøgelse suppleret med en kvalitativ del.

2013-2015 Forskningsassistent på Aarhus Universitet (Studiejob)

2015-2015 Undervisningsassistent på Matematisk Institut, Aarhus Universitet

Uddannelsesbaggrund

2015 bsc.scient.oecon fra Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2019 Projektlederuddannelse v. Flecta Consulting

2019 Deltagelse i Tableaukonferencen i Berlin

2017 Kursus i flowskrivning

2016 Tableau Desktop - introduktionskursus

2016 Tableau desktop - udvidet