Torben Holm

Torben Holm

Konsulent, Cand.scient.pol.

+45 2921 7745

torbho@rm.dk

Præsentation

Jeg er uddannet politolog med stor interesse for data og formidling. Siden jeg færdiggjorde mit studie har jeg primært beskæftiget sig med håndtering af store datamængder, kvalitetssikring og formidling af disse i forbindelse med større dataindsamlinger for både offentlige og private kunder. Troværdig data og god formidling kan være med til at skabe værdi for slutbrugen og bedre oplevelser for borgerne.

Kompetenceprofil

  • Har siden 2017 arbejdet med Tableau som afrapporteringsværktøj.
  • Solid erfaring med håndtering og kvalitetssikring af store mængder kvantitative data.
  • Stor erfaring med databehandling i fx Excel og SPSS.
  • Projektledererfaring bredt fra mindre dataindsamlinger og specifikt datatunge projekter.

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

DEFACTUM publikationer

Landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2019 (LUP Psykiatri 2019) Simone Witzel; Torben Holm; Gitte Dahl; Marie Louise Overgaard Svendsen; Sara Flensborg Hansen . DEFACTUM, 2020.

Specialiseret retspsykiatri. National rapport (LUP Psykiatri 2019) Simone Witzel; Torben Holm; Gitte Dahl; Sara Flensborg Hansen . DEFACTUM, 2020.

Pilotanalyse af forskellen på indsamling med personlig uddeling og udsendelse til e-Boks i psykiatrien – En sammenligning af LUP Psykiatri og LUP Light. Gitte Dahl; Torben Holm; Jens Thusgård Hørlück. DEFACTUM, 2020.

LUP Somatik 2018. Afsnitsrapporter, Region Midtjylland. Simone Witzel; Jens T. Hørlück; Sara Flensborg Hansen; Torben Holm; Gitte Dahl. DEFACTUM, 2019.

LUP Psykiatri 2018. Simone Witzel; Sara Flensborg Hansen; Torben Holm; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup. DEFACTUM, 2019.

LUP Psykiatri 2017. Simone Witzel; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen. DEFACTUM, 2018.

LUP Psykiatri 2016. Simone Witzel; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen. DEFACTUM, 2017.

LUP Somatik 2016. Simone Witzel; Jens T. Hørlück; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen. DEFACTUM, 2017.

Evaluering af fem indsatser i Region Midtjylland for den ældre medicinske patient. Torben Holm, Jesper B. Gjørup, Pernille Bjørnholt Nielsen. DEFACTUM, 2016.

Ansættelser og projekterfaring

2016-2020 2016 Konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland (nuværende stilling)

  • Afrapportering, RUP
  • LUP Psykiatri
  • Ansvarlig for web dataindsamlinger, både Epinions interne og opgaver, som løses for eksterne samarbejdspartnere. Var i I samme periode ansvarlig for behandlingen på flere store dataindsamlinger og afrapporteringer, som Epinion forestår i adskillige europæiske lufthavne samt en del af det team som var ansvarlig for Arbejdskraftundersøgelsen (AKU), der gennemføres for Danmarks Statisk.

2012-2016 Nordic Panel Manager, Epinion

2012-2012 Senior Consultant, Epinion

  • Fokus på web dataindsamlinger. I samme periode var jeg ansvarlig for behandlingen på både store og små kvantitative dataindsamlinger.

2008-2012 Consultant, Epinion

  • Produktionsansvarlig for opsætning, samplehåndtering og dele af afrapportering på både postale, telefoniske og web projekter.

2007-2008 Research Assistant, Epinion

  • Spørgeskemaopsætning, samplehåndtering, databehandling og afrapportering.

Uddannelsesbaggrund

2006 Cand. scient. pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet