Marie Louise Overgaard Svendsen

Marie Louise Overgaard Svendsen

Forsker, konsulent, ph.d., cand.scient.san.

+45 2921 7802

marsvn@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/da/persons/marie-louise-overgaard-svendsen(c11f79e3-8886-44ce-b81f-dde4d3d1bc10)/publications.html

Præsentation

Marie Louise har mangeårig erfaring med registerbaseret epidemiologisk forskning med fokus på kvalitet i sundsvæsenet, herunder den patientoplevede kvalitet samt ulighed og uønsket variation i behandlingsforløb på tværs af sektorer. Marie Louise varetager også konsulentfunktion indenfor især datadrevet kvalitetsudvikling og forskning.

Kompetenceprofil

  • Kvalitet i sundhedsvæsenet
  • Datadrevet kvalitetsudvikling
  • Klinisk epidemiologi
  • Registerforskning

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

DEFACTUM publikationer

Social ulighed på kiropraktorområdet. Malene Thygesen:; Maria Louise Overgaard Svendsen; Karina Friis . DEFACTUM, 2023.

Developing quality measures for non-pharmacological prevention and rehabilitation in primary health care for chronic conditions: a consensus study. Marie Louise Svendsen; Tina Veje Andersen; Hanne Søndergaard. Oxford University Press, 2023.

How to Facilitate Adherence to Cardiac Rehabilitation in Primary Health Settings for Ischaemic Heart Disease Patients. The Perspectives of Health Professionals. Maiken Bay Ravn, Maria Uhd, Marie Louise Svendsen, Lisbeth Ørtenblad, Thomas Maribo. Frontiers, 2022.

Why Do Patients With Ischaemic Heart Disease Drop Out From Cardiac Rehabilitation in Primary Health Settings. A Qualitative Audit of Patient Charts. Maiken Bay Ravn, Maria Uhd, Marie Louise Overgaard Svendsen, Lisbeth Ørtenblad, Thomas Maribo. Frontiers, 2022.

To what extent is socioeconomic status associated with not taking up and dropout from cardiac rehabilitation: a population-based follow-up study. Marie Louise Svendsen; Birgitte Bitsch Gadager; Christina M Stapelfeldt; Maiken Bay Ravn; Sanne Møller Palner; Thomas Maribo. BMJ Open, 2022.

Family involvement and patient-experienced improvement and satisfaction with care: a nationwide cross-sectional study in Danish psychiatric hospitals. Marie Louise Svendsen; Trine Ellegaard; Karoline Agerbo Jeppesen; Erik Riiskjær; Berit Kjærside Nielsen. BMC Psychiatry, 2021.

Forarbejde til kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering. Tina Veje Andersen; Marie Louise Overgaard Svendsen; Klaus Nordentoft Lemvigh; Hanne Søndergaard. DEFACTUM, 2021.

Landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2019 (LUP Psykiatri 2019) Simone Witzel; Torben Holm; Gitte Dahl; Marie Louise Overgaard Svendsen; Sara Flensborg Hansen . DEFACTUM, 2020.

Kortlægning af kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering. Marie Louise Overgaard Svendsen, Klaus Nordentoft Lemvigh, Hanne Søndergaard. DEFACTUM, 2019.

A cross-sectional study evaluating potential differences in the need for cancer survivorship care in relation to patients' socioeconomic status. Charlotte Handberg; Marie Louise Overgaard Svendsen; Thomas Maribo. Journal of Clinical Medicine Research (JOCMR), 2019.

Comparison of Two Pediatric Early Warning Systems: A Randomized Trial. Claus Sixtus Jensen; Hanne Vebert Olesen; Hanne Aagaard; Marie Louise Overgaard Svendsen; Hans Kirkegaard. Journal of Pediatric Nursing, 2019.

LUP Psykiatri 2017. Simone Witzel; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen. DEFACTUM, 2018.

Evalueringen af forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien. Anders Nørbæk. Bidrag til registerdatabehandling: Tina Veje Andersen, Marie Louise Overgaard Svendsen, Sara Flensborg Hansen, Dorte Brandt Svendstrup. Yderligere bidrag: Gry Trust Mertz. Sundhedsstyrelsen, 2018.

Delphi analyse - Input til et kompositmål for apopleksi. Marie Louise Overgaard Svendsen. 2018.

Monitorering af forløbsprogrammer Sammenfatning. Rapport 1 2 3. Hanne Søndergaard, Charlotte Ibsen, Anne Marie Schak Jensen, Marie Louise Overgaard Svendsen, Lone Kærsvang, Tina Veje Andersen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Ansættelser og projekterfaring

2014 DEFACTUM, Region Midtjylland

2012-2014 Postdoc, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

2007-2012 Ph.d.-studerende, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesbaggrund

2012 Ph.d., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

2006 Cand.scient.san., Aarhus Universitet

2002 Den Sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse, Aarhus Universitet

2001 Fysioterapeut, Aarhus