Finn Breinholt Larsen

Finn Breinholt Larsen

Seniorforsker, cand.mag. i samfundsfag og idéhistorie

+45 2273 0252

finlar@rm.dk

Kompetenceprofil

 • Sundhedsprofiler
 • Social ulighed i sundhed
 • Geografisk variation i forbruget af sundhedsydelser
 • Multisygdom
 • Spørgeskemadesign
 • Kvantitativ dataanalyse
 • Visualisering af kvantitativ information

Publikationer

35 Years of health surveys in Denmark: a backbone of public health practice and research. Anne I. Christensen; Cathrine J. Lau; Peter L. Kristensen; Hanne S. Poulsen; Finn Breinholt Larsen. Scandinavian Journal of Public Health, 2022.

Hvordan har du det? 2021 - Sundhedsprofil for region og kommuner. Karina Friis; Martin Mejlby Jensen; Marie Hauge Pedersen; Mathias Lasgaard; Finn Breinholt Larsen; Sarah Skov Jørgensen; Kristine Toftegaard Frandsen; Jes Bak Sørensen. DEFACTUM, 2022.

Hvordan har du det? Udviklingen 2010-2013-2017-2021. Karina Friis; Martin Mejlby Jensen; Marie Hauge Pedersen; Mathias Lasgaard; Finn Breinholt Larsen; Sarah Skov Jørgensen; Kristine Toftegaard Frandsen; Jes Bak Sørensen. DEFACTUM, 2022.

Multisygdom i den danske befolkning – forekomsten af multisygdomsmønstre og sammenhængen med sociodemografiske faktorer og helbredsrelateret livskvalitet. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. DEFACTUM, 2022.

The relative importance of work-related and non-work-related stressors and perceived social support on global perceived stress in a cross-sectional population-based sample. Jes Bak Sørensen; Mathias Lasgaard; Morten Vejs Willert; Finn Breinholt Larsen. BMC Public Health, 2021.

Danish validation of the Multimorbidity Treatment Burden Questionnaire (MTBQ) and findings from a population health survey: a mixed-methods study. Marie Hauge Pedersen; Polly Duncan; Mathias Lasgaard; Karina Friis; Chris Salisbury; Finn Breinholt Larsen. BMJ Open, 2021.

Stress på tværs af livet - Temaanalyse fra forskningsprojektet "En helhedsorienteret analyse af årsagerne til stress som baggrund for en styrket indsats mod stress" Finn Breinholt Larsen; Jes Bak Sørensen. DEFACTUM, 2021.

Belastninger i dagligdagen - Temaanalyse fra forskningsprojektet "En helhedsorienteret analyse af årsagerne til stress som baggrund for en styrket indsats mod stress" Finn Breinholt Larsen; Jes Bak Sørensen. DEFACTUM, 2021.

Udvikling i befolkningens stressniveau - Temaanalyse fra forskningsprojektet "En helhedsorienteret analyse af årsagerne til stress som baggrund for en styrket indsats mod stress" Finn Breinholt Larsen; Jes Bak Sørensen. DEFACTUM, 2021.

Population differences in health-related quality of life between cancer survivors and controls: Does low educational attainment widen the gap? Finn B. Larsen; Jes Bak Sørensen; Claus V. Nielsen; Anne-Mette H. Momsen; Karina Friis; Christina M. Stapelfeldt. Scandinavian Journal of Public Health, 2020.

Fragility fractures and health-related quality of life: does socio-economic status widen the gap? A population-based study. Gitte Valentin; Karina Friis; Camilla Palmhøj Nielsen; Finn Breinholt Larsen; Bente Lomholt Langdahl. Osteoporosis International, 2020.

Medication adherence, biological and lifestyle risk factors in patients with myocardial infarction: a ten-year follow-up on socially differentiated cardiac rehabilitation. Kathrine Hald; Finn Breinholt Larsen; Kirsten Melgaard Nielsen; Lucette Kirsten Meillier; Martin Berg Johansen; Mogens Lytken Larsen; Bo Christensen; Claus Vinther Nielsen. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2019.

Kroniske sygdomme blandt personer med gigt- og rygsygdom – en national analyse af sygdomsprofil og behandlingsomkostninger. Julie Christiansen; Emely Ek Blæhr; Kristian Nørgaard Larsen; Michael Davidsen; Nanna Borup Johansen; Finn Breinholt Larsen . DEFACTUM, 2019.

Prevalence of lifestyle characteristics in glucocorticoid users and non-users: a Danish population-based cross-sectional study. Kristina Laugesen; Irene Petersen; Lars Pedersen; Finn Breinholt Larsen; Jens Otto Lunde Jørgensen; Henrik Toft Sørensen. BMJ Open, 2019.

Social inequality in cancer survivors’ health behaviours - A Danish population-based study. Karina Friis; Finn Breinholt Larsen; Claus Vinther Nielsen; Anne-Mette Hedeager Momsen; Christina Malmose Stapelfeldt. Eur J Cancer Care, 2018.

Expanded cardiac rehabilitation in socially vulnerable patients with myocardial infarction: A 10-year follow-up study focusing on mortality and non-fatal events. Kathrine Hald, Kirsten Meldgaard Nielsen, Claus Vinther Nielsen, Lucette Meillier, Finn Breinholt Larsen, Bo Christensen, Mogens Lytken Larsen. BMJ Open, 2018.

Hvordan har du det? 2017 - Sundhedsprofil for region og kommuner. Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen; Mathias Lasgaard; Jes Bak Sørensen; Julie Christiansen; Ane-Kathrine Lundberg; Sofie Emilie Pedersen; Karina Friis. DEFACTUM, 2018.

Hvordan har du det? 2017 - Udviklingen 2010-2013-2017. Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen; Mathias Lasgaard; Jes Bak Sørensen; Julie Christiansen; Ane-Kathrine Lundberg; Sofie Emilie Pedersen; Karina Friis. DEFACTUM, 2018.

Long-term adverse health outcomes of physical workplace violence: a 7-year population-based follow-up study. Karina Friis; Jesper Pihl-Thingvad; Finn Breinholt Larsen; Julie Christiansen; Mathias Lasgaard. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2018.

Physical Violence at Work Predicts Health-Related Absence From the Labor Market: A 10-Year Population-Based Follow-Up Study. Karina Friis; Finn Breinholt Larsen; Mathias Lasgaard. American Psychological Association, 2017.

A Latent Class Analysis of Multimorbidity and the Relationship to Socio-Demographic Factors and Health-Related Quality of Life. A National Population-Based Study of 162,283 Danish Adults. Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen; Karina Friis; Charlotte Glümer; Mathias Lasgaard. PLOS ONE, 2017.

The construct validity of the Perceived Stress Scale. Marie Germund Nielsen; Eva Ørnbøl; Mogens Vestergaard; Per Bech; Finn Breinholt Larsen; Mathias Lasgaard; Kaj Sparle Christsensen.. Journal of Psychosomatic Research, 2016.

The Association Between Perceived Stress and Mortality Among People With Multimorbidity. Anders Prior; Morten Fenger-Grøn; Karen Kjær Larsen; Finn Breinholt Larsen; Kirstine Magtengaard Robinson; Marie Germund Nielsen; Kaj Sparle Christensen; Stewart W. Mercer; Mogens Vestergaard;. American Journal of Epidemiology, 2016.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 1 - Geografiske forskelle i borgernes sygehusforbrug i Region Midtjylland. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 2 - Variation i behandlingsintensitet i slutningen af livet. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 4 - Læring fra det engelske sundhedsvæsens arbejde med NHS Atlas of Variation in Healthcare. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 5 - Variation i sygehusforbruget opgjort i forhold til almen praksis. Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016.

A National Population Study of the Co-Occurrence of Multiple Long-Term Conditions in People With Multimorbidity, Denmark, 2013. Karina Friis; Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen; Mathias Lasgaard. . Preventing Chronic Disease, 2016.

Forbrugsvariationsprojektet – afsluttende afrapportering. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. DEFACTUM, 2015.

Geographic variation in healthcare expenditures: insights from a Danish study: Marie Hauge Pedersen. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. European Journal of Public Health, 2015.

Hvordan har du det? 2013 - Udviklingen for 2006-2010-2013. Finn Breinholt Larsen; Karina Friis; Mathias Lasgaard; Marie Hauge Pedersen; Jes Bak Sørensen; Louise Margrethe Arildsen Jakobsen; Julie Christiansen.. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2015.

The effect of multiple reminders on response patterns in a Danish health survey. Anne I. Christensen; Ola Ekholm; Peter L. Kristensen; Finn B. Larsen; Anker L. Vinding; Charlotte Glümer; Knud Juel.. The European Journal of Public Health, 2014.

The development in body mass index, overweight and obesity in three regions in Denmark. Ulla Toft, Region Hovedstaden; Anker Lund Vinding, Aalborg Universitet; Finn Breinholt Larsen, CFK, Region Midtjylland; Michael Falk Hvidberg, Aalborg Universitet; Kirstine Magtengaard Robinson, Region Hovedstaden; Charlotte Glümer, Region Hovedstaden;. The European Journal of Public Health, 2014.

Hvordan har du det? 2013 - Sundhedsprofil for regioner og kommuner. Finn Breinholt Larsen; Karina Friis; Mathias Lasgaard; Marie Hauge Pedersen; Jes Bak Sørensen; Louise Margrethe Arildsen Jakobsen; Julie Christiansen.. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Energy drink consumption and the relation to socio-demographic factors and health behaviour among young adults in Denmark. A population-based study. Karina Friis; Jeppe I. Lyng; Mathias Lasgaard; Finn B. Larsen. European Journal of Public Health, 2014.

Lifestyle factors among proton pump inhibitor users and nonusers: a cross-sectional study in a population-based setting. Frederik Hvid-Jensen; Rikke B Nielsen; Lars Pedersen; Peter Funch-Jensen; Asbjørn Mohr Drewes; Finn B Larsen; CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Reimar W Thomsen;. Clinical Epidemiology, 2013.

Use of selective serotonin reuptake inhibitors and lifestyle among women of childbearing age: a Danish cross-sectional survey. Laugesen K; Telén Andersen AB; Nørgaard M; Nielsen RB; Thomsen RW; Larsen FB; Sørensen HT.. BMJ Open 2013, 2013.

Lifestyle Profile Among Statin Users. Reimar Wernich Thomsen, Aarhus Univerisitetshospital; Rikke Beck Nielsen, Aarhus Universitetshospital; Mette Nørgaard, Aarhus Universitetshospital; Henriette Thisted Horsdal, Aarhus Univerisitetshospital; Til Stürmer, Aarhus Univerisitetshospital; Finn Breinholt Larsen, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland; Henrik Toft Sørensen, Aarhus Univerisitetshospital. . Epidemiology, 2013.

Psykisk syges sundhed i Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen; Ane Lykke Nielsen.. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012.

The Danish National Health Survey 2010. Study design and respondent characteristics. Christensen AI; Ekholm O; Glümer C; Andreasen AH; Hvidberg MF; Kristensen PL; Finn Breinholt Larsen; Ortiz B; Juel K. . Scand J Public Health, 2012.

Socially differentiated cardiac rehabilitation: can we improve referral, attendance and adherence among patients with first myocardial infarction? Lucette Meillier, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling; Kirsten Melgaard Nielsen, Aarhus Universitetshospital, Skejby; Finn Breinholt Larsen, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling; Mogens Lytken Larsen, Aalborg Universitets Hospital. . Scand J Public Health, 2012.

Hvordan har du det? 2010. Sundhedsprofil for region og kommune - voksne. Finn Breinholt Larsen; Pia Vedel Ankersen; Stine Poulsen. . Center for Folkesundhed, 2011.

Hvordan har du det? 2010 - Sundhedsprofil for region og kommuner - Unge. Pia Vedel Ankersen; Stine Poulsen; Christina Schnohr; Ane Lykke Nielsen; Maiken Rose Hjortbak; Finn Breinholt Larsen.. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Fremme af mental sundhed. Anna Paldam Folker, Sundhedsstyrelsen; Anne Illemann Christensen, Syddansk Universitet; Eva Østergaard, Plejehjemmet Lindegården, Herning Kommune; Pernille Almdal, Holstebro Kommune; Inge Wittrup, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland; Finn Breinholt Larsen, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland; Karl Jack, journalist; Henrik Nordentoft, Psykiatrien, Region Midtjylland; Ellen Pallesen, Regionshospitalet Silkeborg; Kenneth Kibsgård, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland; Raben Rosenberg, Aarhus Universitetshospital, Risskov; Poul Videbech, Aarhus Universitetshospital, Risskov; Jens Bejer Damgaard, Region Midtjylland. . Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, 2011.

Hvordan har du det? - Sundhedsprofil for region og kommuner (revideret 2008) Finn Breinholt Larsen; Louise Nordvig. . CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2008.

Fysisk sygdom hos psykisk syge. Hvordan har du det? - Online nr. 4. Finn Breinholt Larsen; Louise Nordvig.. Center for Folkesundhed, 2008.

Stress øger risiko for sygefravær hos raske erhvervsaktive. Simone Kellenberger; Finn Breinholt Larsen.. Center for Folkesundhed, 2008.

Praktiserende lægers rådgivning om ændring af sundhedsvaner. Finn Breinholt Larsen; Louise Nordvig.. Center for Folkesundhed, 2007.

Kroniske patienter - Sociale forskelle i sundhedsvaner. Finn Breinholt Larsen. Center for Folkesundhed, 2007.

Stress og placering i jobhierarkiet. Hvordan har du det? - Online nr.1. Finn Breinholt Larsen. Center for Folkesundhed, 2007.

Kost, motion og fedme. Hvordan har du det? Finn Breinholt Larsen. Aarhus Amt, 2003.

Selvvurderet helbred og ulighed i sundhed. Hvordan har du det? Finn Breinholt Larsen. Aarhus Amt, 2003.

Validation of the 12 Item Short form Health Survey in a Sample from Region Central Jutland. Louise Næser Christensen; CFK, Region Midtjylland; Lars Ehlers, Aalborg universitet, Institut for Økonomi og Ledelse ; Finn Breinholt Larsen, CFK, Region Midtjylland; Morten Berg Jensen, Aarhus Universitet, Institut for Økonomi.. Soc Indic Res, 2003.

Rygevaner og rygeophør. Hvordan har du det? Finn Breinholt Larsen. Aarhus Amt, 2002.

Ansættelser og projekterfaring

2011-2015 Seniorforsker, programleder med ansvar for Region Midtjyllands sundhedsprofiler

2010-2014 Forelæser i befolkningssundhed og demografi ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet.

2007-2012 Formand for Det faglige rådgivende udvalg om risiko ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet, Forebyggelsesfonden.

2000-2001 Ekstern lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

1997-2011 Sundhedskonsulent i Århus Amt/Region Midtjylland.

 • Sekretariatsbetjening af Forebyggelsesrådet
 • Forsøgs- og udviklingsarbejde inden for sundhedsfremme og forebyggelse.
 • Planlægning og gennemførelse af sundhedsprofiler.
 • Udarbejdelse og implementering af strategier for sundhedsfremme og forebyggelse.

1993-1997 Adjunkt ved Center for Nordatlantiske Studier, Århus Universitet.

 • Forskningsområde: Grønlandske retsforhold.

1992-1993 Forskningsrådsstipendiat ved Institut for Proces- og Kriminalret, Århus Universitet.

 • Forskningsområde: Grønlandske retsforhold.

1983-1992 Forskningsmedarbejder/lektor ved Institut for Administration, Grønlands Universitet.

 • Forskningsområde: Grønlandske samfundsforhold.

1982-1983 Videnskabelig medarbejder ved Institut for Statskundskab, Århus Universitet.

 • Forskningsområde: Offentlig styring af olie- og gasaktiviteter i Grønland.

Uddannelsesbaggrund

Cand.mag. i samfundsfag og idéhistorie

Kurser, konferencer m.m.

2013-2014 Uddannelse i programledelse og faglig ledelse.

1982-2015 En række konferencer i tilknytning til projekter og fagområder.