Lise Arnth Nielsen

Seniorprojektleder

+45 2172 1201

lisnie@rm.dk

Præsentation

Har gennem 15 år forestået innovations- og implementeringsopgaver indenfor sundhedsfremme, forebyggelse og kvalitetsudvikling. De seneste år med fokus på strategier til øget lighed i sundhed for mennesker med psykisk sygdom. Ledelse og styring af pulje- og fondsfinansierede projekter på psykiatri-, sundheds- og socialområdet samt partnerskabsprojekter mellem det offentlige og civilsamfundet. Erfaring med undervisning om sundhedsfremme, forebyggelse og forbedringsarbejde til fagprofessionelle i kommuner og regioner. Indgår i følgeforskning f.eks. undersøgelse af borgeres behov for sundhedsindsatser, undersøgelse af akutmodtagelse på organisations- og patientniveau og undersøgelse af partnerskaber og frivillige i forbindelse med forebyggelse og afhjælpning af ensomhed.

Kompetenceprofil

  • Ledelse af komplekse interventioner, kompetenceudvikling, implementeringsstøtte, fastholdelse og spredning af ny praksis, følgeforskning

Publikationer

Ensomhed i Aarhus – evaluering af et samskabelsesprojekt. Mathias Kamp Lasgaard; Line Bang Jensen; Sidsel Reese; Lise Arnth Nielsen., 2017.

Ansættelser og projekterfaring

2007 Projektleder/proceskonsulent/forskningsassistent DEFAKTUM, Region Midtjylland.

  • Projektleder på MoEva et værktøj til monitorering og evaluering af patientuddannelser og sundhedstilbud i kommuner og på hospitaler.
  • Udvikling af strukturel forebyggelse i interventionsprojekt i socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien, Implementerings af Netværksfamilietilbud til psykisk sårbare i partnerskaber mellem socialpsykiatrien og frivillige foreninger, samskabende udviklingsprojekt mellem kommune og civileaktører til afhjælpning af ensomhed.
  • Forskningsprojekt om behovsopnåelse ved strukturel sundhedsfremme og forebyggelse blandt mennesker med psykisk sygdom, følgeforskning i tilknytning til opbyggelse af fælles akutmodtagelse for borgere med psykiatriske og somatiske symptomer, følgeforskning i tilknytning til etablering af Netværksfamilietilbud til mennesker med psykiske sygdomme.
  • Projektleder og proceskonsulent på nationale, regionale og kommunale kvalitets- og im-plementeringsprojekter (Nedbringelse af tvang i psykiatrien, Operation Life (patientsikkerhed), Indflydelse på egen sundhed (målrettet mennesker med funktionsnedssættelse)).

2002-2007 Projektleder/udviklingskonsulent Psykiatriadministrationen, Ringkjøbing Amt.

  • Projektledelse af kvalitetsprojekter i behandlings- og socialpsykiatrien, patientforløbsanalyser.

1995-2002 Sygeplejerske ved Lemvig Sygehus og hjemmeplejen Lemvig Kommune.

Uddannelsesbaggrund

1995 Sygeplejerske;

Undervisning og anden særlig erfaring

2002 Sundhedsfremme, forebyggelse og forbedringsarbejde, fagprofessionelle og ledere i kommuner og regioner.;

2002 Lang række oplæg for sundhedsfaglige personalegrupper og ledere ved konferencer;