Sammenhæng i indsatsen for sindslidende

Marianne S. Balleby
Sammenhæng i psykiatrien fremstår som en tiltagende udfordring, der har megen bevågenhed. Folkesundhed & Kvalitetsudvikling har i 2009-2011 drevet et netværk med fire projekter fra forskellige steder i landet. Projekterne har arbejdet med modeller for samarbejdet og konkrete metoder og redskaber til styrkelse af sammenhængen i indsatsen over for borgere med sindslidelse og misbrugsproblemer (dobbeltdiagnose). For borgere, der ud over sindslidelsen også har andre komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer afhænger
sammenhængen af mange fagprofessionelle parters gensidige kendskab til hinanden og samordning af indsatsen på tværs af arbejdspladser, fag og sektorer. Afsættet for netværksprojektet har været at undersøge, hvordan etablering af sammenhæng bliver en inkorporeret del af kerneydelsen i de involverede organisationer. Vi forsøgte at formulere de centrale komponenter, der skulle gennemtænkes for at få samarbejdsmodellerne til at virke. Vi kan konstatere, at komponenterne er relevante og har støttet projekternes resultater,
men også at deres indhold kan præciseres.

Download Rapport_2011_Sammenhaeng_indsatsen_sindslidende.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2011
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 60 sider

Kontaktperson

Marianne S. Balleby

Marianne S. Balleby

+45 2475 9006

marbal@rm.dk

Forfattere

Marianne S. Balleby