Pilotanalyse af forskellen på indsamling med personlig uddeling og udsendelse til e-Boks i psykiatrien – En sammenligning af LUP Psykiatri og LUP Light

Gitte Dahl; Torben Holm; Jens Thusgård Hørlück

De landsdækkende undersøgelser af patientoplevet kvalitet bevæger sig i stigende grad mod elektronisk udsendelse. Indtil nu har undersøgelserne af psykiatriske patienter været baseret på personlig udlevering. I Region Syddanmark har man dog i regi af LUP Light sendt patientoplevelseskemaer til psykiatriske patienter via e-Boks. 

Formålet med denne analyse er at give et indledende billede af, hvilken forskel det gør at sende til e-Boks frem for personlig udlevering, ved at sammenligne svarprocenter og resultater i LUP Psykiatri med LUP Light fra Region Syddanmark. 

De overordnede konklusioner er følgende: 

  • De to setups giver forskellige svarprocenter og forskelle i svarene.
  • Forskellene i resultaterne mellem de to undersøgelser er statistisk signifikante, og så stor at de er substantielt interessante. 
  • Forskellene kan ikke forklares med forskellene i køn- og aldersfordelingerne. 
  • Analysen peger derfor på at forskellene må skyldes variation i faktorer uden for denne sammenligning herunder hyppighed, inklusion, besvarelsesmetode, invitationsmetode, antal invitationer, information og antal spørgsmål.

Det må derfor bero på nærmere undersøgelse, hvis man skal have vished for, hvordan og hvor meget de forskellige faktorer påvirker svar og svarprocenter.

Download Rapport_2020_Pilotanalyse af forskellen på indsamling med personlig uddeling og udsendelse til e-Boks i psykiatrien.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2020
Udgiver DEFACTUM
Længde 18 sider