En tværfaglig virksomhedsrettet indsats til borgere sygemeldt med rygbesvær i Aarhus Kommune

Nanna Rolving & Anne Grøndahl Poulsen
Projektet har til formål at undersøge, om en tværfaglig, virksomhedsrettet indsats tidligt i sygedagpengeforløbet for borgere sygemeldt med rygsmerter kan afkorte sygedagpengeperioden. 

Projektet inkluderer data fra jobcentrets registre fra 323 borgere, set i perioden april 2019 – juni 2020 og fulgt i op til 15 måneder, spørgeskemaer fra 124 borgere, besvaret 3-4 mdr. efter inklusion i projektet, samt interviews med 16 borgere og 5 medarbejdere (fysioterapeuter og socialrådgivere).

DEFACTUM har varetaget planlægning af dataindsamling både fra spørgeskemaer og jobcentrets registre, i tæt samarbejde med medarbejdere og ledere ved Job og Sundhed i Aarhus Kommune. Nanna Rolving, seniorforsker, og Anne Grøndahl Poulsen, forskningsassistent, DEFACTUM, har varetaget databearbejdning, analyse og udarbejdelse af evalueringsrapporten.

Projektet er finansieret af midler fra Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning samt fra Danske Fysioterapeuters Fond for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling.

Link til projektet bag publikationen

Download AW - En tværfaglig virksomhedsrettet indsats.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2020
Udgiver DEFACTUM
ISBN/ISSN 978-87-93829-05-3
Længde 34 sider

Forfattere

Anne Grøndahl Poulsen Nanna Rolving