Brugerinvolvering i kvalitetsudvikling

Helene Stephansen; Anne Kongerslev Wermuth (redaktør)

På forbedringsvejlederuddannelsen arbejder deltagerne med et
konkret forbedringsprojekt i egen afdeling sideløbende med uddannelsesforløbet.
De opfordres i tråd med målbilledet i Region Midtjylland til at inddrage
borgere, patienter og pårørende i disse projekter. I dette hæfte præsenteres
tre forbedringsprojekter fra Region Midtjyllands forbedringsvejlederuddannelse,
hvor brugerne på forskellig vis er blevet inddraget. I det ene projekt er målet, at der skal være
patientrepræsentanter i styregrupper, i det andet projekt har man anvendt et
patientpanel og skyggemetoden, mens det tredje projekt har lavet pilottest og
interview med brugere.

Hæftet er skrevet af Helene Stephansen, som har arbejdet som brugerkonsulent i DEFACTUM
og været tilknyttet Forbedringsvejlederuddannelsen som underviser og
sparringspartner for deltagerne. Der er tale om et inspirationshæfte, som formidler forskellige måder at inddrage brugere på, og ikke en trin-for-trin
guide til, hvordan man bør arbejde med brugerinddragelse.

Download Formidlingshæfte_2020_Brugerinvolvering_Kvalitetsudvikling.pdf

Udgivelsesform Øvrige
År 2020
Udgiver DEFACTUM
Længde 10 sider

Kontaktperson

Anne Kongerslev Wermuth

Anne Kongerslev Wermuth

+45 2167 3373

annwer@rm.dk