Avoiding the Banality of Evil in Times of COVID-19: Thinking Differently with a Biopsychosocial Perspective for Future Health and Social Policies Development

Matilde Leonardi, Haejung Lee, Sabina van der Veen, Thomas Maribo, Marie Cuenot, Liane Simon, Jaana Paltamaa, Soraya Maart, Carole Tucker, Yanina Besstrashnova, Alexander Shosmin, Daniel Cid, Ann-Helene Almborg, Heidi Anttila, Shin Yamada, Lucilla Frattura, Carlo Zavaroni, Qiu Zhuoying, Andrea Martinuzzi, Michela Martinuzzi, Francesca Giulia Magnani, Stefanus Snyman, Ahmed Amine El Oumri, Ndegeya Sylvain, Natasha Layton, Catherine Sykes, Patricia Welch Saleeby, Andrea Sylvia Winkler & Olaf Kraus de Camargo

COVID-19-pandemien giver anledning til at genoverveje sundhedspolitik sætte fokus på den biopsykosociale model. Der skal fokus på omgivelsesmæssige faktorer for at reducere barrierer for adgang til sundhedssystemer. Der er behov for fokus på at sårbare mennesker ikke diskrimineres ved adgang til behandling og pleje. 

Pandemien viste os, at barrierer i sundhedssystemet er størst hos sårbare grupper. De diskrimineres på grund af sårbarhed eksempelvis alder eller handicap. Dette kan undgås ved biopsykosocial tilgang.

Det er muligt at undgå "ondskabens banalitet", beregnet som manglende omtanke om hvad vi gør, ved at bruge erfaringer fra COVID-19 som en trojansk hest til at opnå verdensmålene eksempelvis global sundhedsdækning og lige adgang til sundhedsydelser.


Avoiding the Banality of Evil in Times of COVID-19: Thinking Differently with a Biopsychosocial Perspective for Future Health and Social Policies Development

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2020
Udgiver SN Comprehensive Clinical Medicine
ISBN/ISSN https://doi.org/10.1007/s42399-020-00486-8
Længde 3 sider

Kontaktperson

Thomas Maribo

Thomas Maribo

+45 2145 2470

thomar@rm.dk