Undersøgelse blandt de borgere, der bliver visiteret til Hastegrad E ved opkald til 1-1-2 i Region Midtjylland

Pernille Bjørnholt Nielsen; Klaus Nordentoft Lemvigh

Der har i Region Midtjylland tidligere været gennemført undersøgelser af borgere, der får tilsendt en ambulance i 2012, 2014 og 2016. Denne gruppe har været borgere, som visiteres til hastegrader A, B eller C, som dækker over betegnelser gående fra livstruende til hastende, men ikke livstruende og til ikke hastende, men med behov for observation og behandling. Det er interessant at vide hvordan de borgere, der visiteres til anden hjælp end en ambulance, oplever telefonkontakten ved et 1-1-2-opkald. Det er således første gang tilfredsheden blandt denne type af borgere undersøges.

Undersøgelsen er gennemført som en kombineret papir/online-spørgeskemaundersøgelse og telefonundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen er baseret på 262 besvarelser.

Download Rapport_2019_Borgere visiteret til Hastegrad E ved opkald til 1-1-2 i RM.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2019
Udgiver DEFACTUM
Længde 19 sider