Mere hverdag i sundhedsvæsenet Hverdagsliv og navigation i sundhedsvæsenet blandt mennesker med multisygdom

Lisbeth Ørtenblad

Denne artikel udforsker, hvordan kroniske sygdomme erfares og hvordan livet med multisygdom leves. Med udgangspunkt i multisyges perspektiver på deres hverdagsliv vises, hvorledes multisyge balancerer de mange behandlinger og anden pasning af sygdommene og hensyn og ønsker til hverdagslivet med arbejde, familie og andre sociale relationer.

Artiklen viser, at hverdagslivet ikke bare påvirkes af sundhedsvæsenet og de behandlingsbyrder sundhedsvæsenets organisatoriske og faglige forankring i specialisering af enkeltsygdomme bidrager til. Hverdagslivet er også en central medspiller i multisyges håndtering af de dilemmaer, der opstår i krydsfeltet mellem multisygdom, hverdagsliv og sundhedsvæsen.

På den baggrund peger artiklen på et behov for at inkludere hverdagsliv i sundhedsvæsenet og i tilrettelæggelse af behandlingsforløb. Artiklens resultater bygger på fokusgruppeinterview og på et antropologisk feltarbejde med deltager-observation og interviews blandt mennesker med multisygdom.

Mere hverdag i sundhedsvæsenet Hverdagsliv og navigation i sundhedsvæsenet blandt mennesker med multisygdom

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2020
Udgiver Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund
ISBN/ISSN 1904-7975
Længde 18 sider

Kontaktperson

Lisbeth Ørtenblad

Lisbeth Ørtenblad

+45 6130 4655

lisoert@rm.dk

Forfattere

Lisbeth Ørtenblad