PAM COVID-19: Skærmede stemmer i en coronatid - helbredsrelateret egenomsorg blandt særlige risikogrupper under coronakrisen

Berit Kjærside Nielsen; Pernille Bjørnholt Nielsen

De foreløbige resultater fra PAM COVID-19-studiet viser, at eller flere kroniske sygdomme eller tilstande har været belastede som følge af coronakrisen. For halvdelen af borgerne i dette studie gælder det, at deres trivsel er påvirket i negativ retning, men da spørgeskemabesvarelser er øjebliksbilleder, kan vi naturligvis ikke vide, om deres trivsel var påvirket allerede før coronakrisen. Noget tyder dog på, at coronakrisen kan have medført en yderligere belastning, da over halvdelen har oplevet at være ensomme og mere end en tredjedel oplever, at det er blevet vanskeligere at tage vare på eget helbred i forbindelse med nedlukningen af samfundet. En mindre del (15%) oplyser, at de har haft problemer med helbredet, som de på grund af coronakrisen har undladt at søge læge eller anden sundhedsperson om. Risikoen for, at deres helbredstilstand forværres i forbindelse med en pandemi og dens samfundsmæssige konsekvenser, er derfor øget.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2020_Skaermede_stemmer_coronatid.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2020
Udgiver DEFACTUM
Længde 24 sider