Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra kommuner i den midtjyske region for perioden 1. januar 2019 til den 31. december 2019

Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh; Hanne Søndergaard

Når patienter med hjertesygdom udskrives fra sygehus til kommunal hjerterehabilitering er det væsentligt, at indsatserne i rehabiliteringen imødekommer de fastsatte nationale kvalitetsstandarder.

HjerteKom er en database udviklet af DEFACTUM, som understøtter den kommunale rehabiliteringspraksis. Data bidrager til løbende kvalitetsforbedringer af indsatser til borgere i et kommunalt hjerterehabiliteringsforløb. 

De midtjyske kommuner har siden 2017 registreret data i HjerteKomMidt. Disse data er formidlet i tre årsrapporter af indikatorresultater for de kommunale hjerterehabiliteringsindsatser. Rapportering for 2019 er netop offentliggjort.

Resultaterne vurderes helt overordnet at være på samme niveau som på hospitalerne. Samlet set er der dog over de tre år ingen væsentlig forbedring i indikatorresultaterne for de enkelte indsatser. Næste skridt er et målrettet og  løbende kvalitetsarbejde for de midtjyske kommuner og i klyngesamarbejdet for at forbedre de indsatser, der afspejles i indikatorerne.

Rapporten har modtaget kommentarer fra følgegruppen for HjerteKomMidt: Søren Liner Christensen, Mads Venø Jessen, Marianne Balsby, Sanne Palner, Dorthe Klith, Helene Bech Rosenbrandt og Lisbeth Hoffmann Thomsen.

Læs mere på www.sundhedsaftalen.rm.dk.

Download Rapport_2020_Opgoerelse_kommunale_hjerterehabiliteringsindikatorer2019.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2020
Udgiver DEFACTUM
Længde 38 sider