Evaluering af internetbehandling til patienter med depression

DEFACTUM har for Danske Regioner udarbejdet en evalueringsrapport om landsdækkende internetbehandling til patienter med depression. Behandlingen består af internetbaseret kognitiv adfærdsterapi med daglige øvelser. 

Evalueringsrapporten, som udelukkende er baseret på kvantitative analyser omhandlende patienter med depression, viste, at internetbehandling i stor grad inkluderede ressourcestærke personer, dvs. personer med længere uddannelse, som var tilknyttet arbejdsmarkedet, var samboende, og ikke havde alkohol- eller stofmisbrug. Hovedparten af deltagerne modtog ikke yderligere behandling for deres depression end internetbehandlingen. Depressionssymptomer hos deltagerne blev reduceret, men det er ikke muligt at konkludere, at disse ændringer skyldes internetbehandlingen, da der ikke har været en kontrolgruppe at sammenligne resultaterne med.


Download Evaluering af internetbehandling_feb 2020.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2020
Længde 45 sider

Kontaktperson

Pernille Pedersen

Pernille Pedersen

+45 2447 0964

pelped@rm.dk

Forfattere

Pernille Pedersen