Forskelle i patienter og forældres svar i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Supplerende undersøgelse blandt indlagte patienter (B&U) og deres forældre (LUP Psykiatri 2019)

Karen Rose Steen Schrøder; Simone Witzel; Sara Flensborg Hansen

I LUP Psykiatri 2019 har det været muligt at koble svarene fra den enkelte patient i børne- og ungdomspsykiatrien (B&U) med dennes forældre.  Det har gjort det muligt at undersøge, om patienter og forældre har samme oplevelse af deres møde med psykiatrien. Dette blev belyst for ambulante patienter og deres forældre i den nationale rapport. I nærværende rapport er der foretaget en tilsvarende analyse, som tager udgangspunkt i svarene fra de indlagte patienter (B&U) og deres forældre. 

Der er 11 spørgsmål, som går på tværs i patient- og forældreundersøgelsen.  For størstedelen af spørgsmålene i analysen blev der fundet en forskel i patienter og forældes svar, hvor det i de fleste tilfælde er forældrene, der svarer mest positivt.

Download Rapport_2020_Forskelle_i_patienter_og_foraeldres_svar_BUpsykiatri.pdf

LUPs hjemmeside

Udgivelsesform Rapporter
År 2020
Udgiver DEFACTUM
Længde 12 sider

Kontaktperson

Simone Witzel

Simone Witzel

+45 4042 7144

simwit@rm.dk

Forfattere

Simone Witzel; Sara Kjærgaard Flensborg Karen Rose Steen Schrøder