MoEva - Monitorering og Evaluering af Patientuddannelser

Hanne Søndergaard; Klaus Nordentoft Lemvigh

DEFACTUM har udviklet et værktøj til monitorering og evaluering af patientuddannelser og sundhedstilbud i kommuner og på hospitaler. Redskabet hedder MoEva.

MoEva kan anvendes til at understøtte kommunale sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for borgere med kronisk sygdom, men kan også anvendes blandt ikke-syge borger i forbindelse med andre typer af forløb, hvor det er vigtigt at kunne monitorere og evaluere indsatsen.

Formålet med MoEva er:

  • Følge borgere/patienter på tværs af forskellige sundhedsudfordringer og sygdomsområder
  • Danne udgangspunkt for dialog med borgeren
  • Bidrage til forbedringsarbejde, prioritering af indsatser og målstyring

Link til projektet bag publikationen

Download 2020_MoEva-folder.pdf

Udgivelsesform Øvrige
År 2020
Udgiver DEFACTUM