HjerteKom

Hanne Søndergaard; Klaus Nordentoft Lemvigh

HjerteKom er en web-app, som er udviklet til kommunale sundhedsprofessionelle, der registrerer sundhedsoplysninger om borgere, som har hjertesygdom, og er henvist til et kommunalt hjerterehabiliteringstilbud. Webappen består af et inddata- og et uddatamodul med blandt andet løbende og systematisk feedback på de enkelte kommuners indikatorresultater. Registrering af data i systemet er relateret til indikatorerne vedrørende:

Andel af borgere med hjertesygdom som:

  • er vedholdende, blandt deltagere i kommunal hjerterehabilitering
  • gennemfører mindst 80 % af de planlagte træningssessioner
  • modtager træningstilbud, og som stiger mindst 10 % i arbejdskapacitet eller 6 minutters  gangtest
  • var rygere ved indlæggelse forud for rehabiliteringsforløbet, der er ex-rygere ved afslutning af forløbet
  • har modtaget diætbehandling ved klinisk diætist i klinisk ernæring ved afslutning af rehabiliteringsforløbet
  • er screenet for depression ved afslutning af rehabiliteringsforløbet

Download 2020_HjerteKom-folder.pdf

Udgivelsesform Øvrige
År 2020
Udgiver DEFACTUM