Det nationale Gennembrudsprojekt "Styrkelse af den fælles indsats i børne- og ungdomspsykiatrien"

Anette Stamer Ørsted

<![CDATA[Hvordan sikres en sammenhængende og effektiv indsats over for psykisk syge børn og unge samt deres familier? Hvordan styrkes det tværsektorielle samarbejde mellem børne- og ungdomspsykiatrien, socialsektoren og undervisningssektoren i Danmark? Disse spørgsmål giver Det nationale kvalitetsprojekt ”Styrkelse af den fælles indsats i børne- og ungdomspsykiatrien” en række konkrete bud på.]]>

Download Rapport_2008_Slutrapp_Styrkelse_boerneungepsyk.pdf

Download Rapport_2008_Eval_Styrkelse_boerneungepsyk.pdf

Download Idekatalog_2007_boerneungepsyk.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2008
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling

Forfattere

Anette Stamer Ørsted