Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte med lænderygproblemer – fem års opfølgning

Resultater: I alt indgik 464 patienter i undersøgelsen, som blev randomiseret til miniintervention (n=231) og tværfaglig intervention (n=233). Der var ingen forskel i det gennemsnitlige antal uger i de fire forskellige grupper af arbejdsmarkedsstatus mellem de to interventionsgrupper. Efter fem år havde deltagerne i den tværfaglige intervention i gennemsnit brugt 53,9 uger med sygefravær, 140,5 uger i arbejde, 26,5 uger med midlertidig forsørgelse og 40,0 uger med permanent forsørgelse, mens antallet af uger for deltagerne i miniinterventionen var henholdsvis 48,4, 151,4, 22,3 og 38,9. Der blev heller ikke fundet nogen forskel mellem grupperne ved et til fire års opfølgning.

Den mediane WPS var 62 (IQR 17;92) for deltagerne i den tværfaglige intervention, sammenlignet med 76 (IQR 18;89) for deltagerne i miniinterventionen. I alt havde 41% af deltagerne en WPS over 75% blandt deltagerne i den tværfaglige intervention, mens det samme var gældende for 51% af deltagerne i miniinterventionen. Dermed havde deltagerne i den tværfaglige intervention 19% højere risiko for ikke at have en score over 75% (RR 0,81 (95% CI: 0,67;0,99)). Der var ikke forskel i WPS mellem grupperne ved et til fire års opfølgning.

Konklusion: Studiet viste, at der ikke var forskel på, om patienter med lænderygsmerter i begyndelsen af deres sygemelding fik tilbudt miniintervention eller tværfaglige intervention i forhold til deres arbejdsmarkedsstatus op til fem år efter.

Den samlede tilknytning til arbejdsmarkedet for begge grupper synes at være lav, da deltagerne i gennemsnit kun brugte knap 60% af ugerne over en fem års periode på arbejde. På den baggrund er det vigtigt at have fokus på arbejdsmarkedstilknytningen for folk med lænderygsmerter generelt. 

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte med lænderygproblemer

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2018
Udgiver BestPractice: Reumatologi
Længde 3 sider

Kontaktperson

Pernille Pedersen

Pernille Pedersen

+45 2447 0964

pelped@rm.dk

Forfattere

Pernille Pedersen