Gamified e-learning course: A way to prudent use of antibiotics

Dorte Brandt Svenstrup; Anders Helding Sørensen, Center for E-learning, Central Denmark Region; Søren Jensen-Fangel, Department of Infectious Diseases, Aarhus University Hospital; Dorte Brandt Svendstrup; Mona Kjaersgaard and Nina Ank, Department of Clinical Microbiology, Aarhus University Hospital

Forbruget af antibiotika og især bredspektrede antibiotika har de seneste 10 år har været stigende, og som følge heraf ses flere og flere antibiotikaresistente bakterier på hospitalerne. En infektion med en bakterie, som er resistent over for de mest brugte antibiotika, kan få alvorlige konsekvenser i form af øget sygelighed og i værste fald død. Der udvikles kun få nye typer antibakterielle antibiotika, og derfor er det vigtigt at nedbringe udviklingen af resistente bakterier, så infektionssygdomme fortsat kan behandles i fremtiden.

I projektet søges antibiotikaforbruget reduceret igennem undervisning af læger i hensigtsmæssig brug af antibiotika, månedlige tilbagemeldinger om antibiotikaforbrug og journalgennemgang for patienter, som får ordineret antibiotika.

Projektet omfatter fem afdelinger på Regionshospitalet Randers og seks afdelinger på Hospitalsenheden Horsens.

Link til projektet bag publikationen

Artikel

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2018
Udgiver MedEdPublish

Kontaktperson

Pernille Bjørnholt Nielsen

Pernille Bjørnholt Nielsen

+45 3046 3769

perbjoe@rm.dk