LUP Psykiatri 2018

Simone Witzel; Sara Flensborg Hansen; Torben Holm; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup

Den Landsdækkede Undersøgelse af Patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien (LUP Psykiatri) er en årlig spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres på vegne af de fem regioner. Undersøgelsen afdækker, hvordan patienter og pårørende oplever deres møde med den offentlige hospitalspsykiatri.

DEFACTUM varetager projektledelsen af undersøgelsen.

LUP

Udgivelsesform Rapporter
År 2019
Udgiver DEFACTUM