Return to work in employees undergoing chemotherapy for cancer - the role of physical activity and self-efficacy

Nuværende og tidligere kræftpatienter har flere sygedage, lavere produktivitet, øget behov for reduceret arbejdstid samt øget risiko for arbejdsløshed og førtidspension sammenlignet med den almene befolkning.
Talrige undersøgelser understreger fordelene ved fysisk aktivitet for kræftpatienter. Fysisk aktivitet under kræftbehandling er forbundet med øget psykologisk velbefindende, øget livskvalitet og reduceret træthed. De mulige positive effekter af fysisk aktivitet for kræftpatienters tilbagevenden til arbejde er dog kun sparsomt belyst. Formålet i denne ph.d. var at undersøge, om fysisk aktive kræftpatienter kommer hurtigere tilbage på arbejde end fysisk inaktive kræftpatienter, samt at undersøge betydningen af såkaldt self-efficacy i samspillet mellem fysisk aktivitet og arbejdsliv. Der blev i projektet indsamlet spørgeskemadata og registerdata på 217 kræftpatienter, som modtog kemoterapi på Aarhus Universitets Hospital i perioden fra november 2016 til maj 2018. Alle deltagere blev fulgt i 12 mdr. efter opstart af kemoterapi. Viden om faktorer med betydning for kræftpatienters tilbagevenden til arbejde er vigtig i udviklingen af fremtidige rehabiliteringstilbud til kræftpatienter. 

Link til projektet bag publikationen

Download Dissertation Rikke Smedegaard Rosbjerg.pdf

Udgivelsesform Ph.d.-afhandlinger
År 2020
Udgiver DEFACTUM
Længde 112 sider

Forfattere

Rikke Smedegaard Rosbjerg