Undersøgelse af patienternes tilfredshed med den siddende patientbefordring - Midttrafik og Præhospitalet 2018

Peder Hau Lyng

Rapporten præsenterer resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter, som har brugt Præhospitalet og Midttrafiks siddende patientbefordring i efteråret 2018. Undersøgelsen er planlagt i et samarbejde mellem Præhospitalet i Region Midtjylland, Midttrafik og DEFACTUM. Sidstnævnte har haft ansvaret for den praktiske gennemførelse. Undersøgelsen er delvist en gentagelse af en tilsvarende undersøgelser, som blev gennemført i 2015 og 2010.

Overordnet set er resultatet, at brugerne af patientbefordringen er meget tilfredse. Således er 96 % af svarpersonerne tilfredse eller meget tilfredse med ordningen generelt.

Undersøgelsen viser, at der også er meget stor tilfredshed med enkeltaspekter af patientbefordringen, såsom information, service og den telefoniske kontakt. På trods af, at der er generel stor tilfredshed, viser resultatet dog, at der er plads til forbedringer, når det komme til ventetid. Således kan Midttrafik og Præhospitalet bruge rapporten til at fokusere på et område, som kan forbedre brugeroplevelsen.

Download Rapport_2018_Undersøgelse af patienternes tilfredshed med den siddende patientbefordring.pdf

Præhospitalet

Udgivelsesform Rapporter
År 2019
Udgiver DEFACTUM
Længde 23 sider

Kontaktperson

Peder Hau Lyng

Peder Hau Lyng

+45 7841 4036

pedlyn@rm.dk

Forfattere

Peder Hau Lyng