Risk of being granted disability pension among incident cancer patients before and after a structural pension reform: A Danish population-based, matched cohort study

Pernille Pedersen, Maria Aagesen, Lars Herman Tang, Niels Henrik Bruun, Ann-Dorthe Zwisler, Christina M. Stapelfeldt

I et populationsbaseret og matchet kohorte studie af alle diagnosticerede 20-60 årige kræftpatienter mellem 2000-2015 undersøgtes førtidspensions-reformen fra 2013 i Danmark og dens betydning for tilkendelse af førtidspension (FØP) i en femårig periode.
Data blev indhentet fra Cancerregistret (kræftdiagnose), Den Registerbaserede Evaluering af Marginaliseringsomfanget (DREAM) (FØP) samt fra Danmarks Statistik (kontrolgruppe).
111.773 incidente kræftpatienter og 506.904 kontroller indgik i studiet. 

Før reformen tilkendtes 10.561 (13,55 %; 95 % CI (13,31-13,79)) kræftpatienter FØP, hvilket faldt til 2570 kræft-patienter (9,28 %; 95 % CI (8,91-9,66)) efter reformen.
Kræftpatienter havde både før og efter reformen større risiko for FØP. De personlige konsekvenser bør undersøges nærmere.


Gå til artikel på tidskriftet National Center for Biotechnology Information

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2020
Udgiver Scandinavian Journal of Work, Enviroment and Health
ISBN/ISSN 10.5271/sjweh.3883
Længde 10 sider

Kontaktperson

Pernille Pedersen

Pernille Pedersen

+45 2447 0964

pelped@rm.dk

Forfattere

Pernille Pedersen Christina Malmose Stapelfeldt