Brugertilfredshedsundersøgelse på det præhospitale område. En national undersøgelse 2020

Pernille Bjørnholt Nielsen; Sara Flensborg Hansen

Resultaterne fra den første nationale undersøgelse på det præhospitale område viser, at borgernes tilfredshed ligger forskelligt alt efter om vi ser på opkald til 112, ambulancepersonalets indsats, selve ambulancen eller overgang til hospitalet. Den samlede tilfredshed ligger med 70 %, der svarer meget godt til det samlede forløb.

Blandt de andre 13 tilfredshedsspørgsmål ligger andelen af dem, der svarer 'Meget godt' mellem 67 % og 93 %.

Data består fra 4.868 respondenter fordelt med besvarelse fra 76 % patienter og 17 % pårørende (7 % mangler angivelse).

Link til projektet bag publikationen

Download 2020_Rapport_Brugertilfredshedsundersøgelse på det præhospitale område.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2020
Udgiver DEFACTUM
Længde 33 sider

Kontaktperson

Pernille Bjørnholt Nielsen

Pernille Bjørnholt Nielsen

+45 3046 3769

perbjoe@rm.dk

Forfattere

Pernille Bjørnholt Nielsen Sara Kjærgaard Flensborg