Fysisk aktivitet i psykiatrien - erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt

Morten Greve
Undersøgelsen er gennnemført på opdrag fra Sundhedsstyrelsen og samler erfaringerne fra aktiviteter på de 21 psykiatriske afdelinger, der i 2007 modtog støtte fra Sundhedsstyrelsen til at implementere fysisk aktivitet som en mere systematisk del af behandlingen og dagligdagen. Baggrunden var erfaringer, der var indhøstet fra Sundhedsstyrelsens modelprojekt om fremme af fysisk aktivitet for indlagte psykiatriske patienter i 2005-6. Evalueringen viser, at det for relativt små midler er muligt at integrere fysisk aktivitet i behandlingen af psykiatriske patienter på forskellige typer af psykiatriske afdelinger med gode resultater. Evalueringen baserer sig på en overvejende kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og en kvalitativ interviewundersøgelse.

Download Rapport_2009_fysakt_i_psyk.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2009
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 54 sider

Kontaktperson

Morten Greve

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve